Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Ny förvaltningsorganisation beslutad i fullmäktige

Organisationsskiss2019

Nu är det klart att kommunens förvaltningsorganisation ändras från och med 1 april. Kommunfullmäktige sa ja till förslaget som bland annat inkluderar gemensamma benämningar på organisatoriska enheter.
Klart är det också att kommunens ansöker om delägarskap i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA).

Mars månads sammanträde i Kommunfullmäktige innehöll ett stort diskussionsärende och det var ärendet om delägarskap i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA). Frågan krävde många insatser i talarstolen från ledamöterna. Först efter en halvtimme fattades beslut att uppdra åt kommundirektören att ansöka om delägarskap för Perstorps kommun hos NSVA.

Hör och se hela diskussionen i efterhand via kommunens sida på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunfullmäktige beslutade även att justera förvaltningsorganisationen från 1 april 2019 (Klicka på bilden ovan eller här Pdf, 101.2 kB, öppnas i nytt fönster. för att se orginaistionsskiss i storformat). Beslutet innebär bland att ansvaret som kommunens trafiknämnd flyttas från byggnadsnämnden till kommunstyrelsen och att gemensamma benämningar införs på kommunens organisatoriska enheter.

Framöver heter respektive avdelning:

 • Barn- och utbildningsförvaltning
 • socialförvaltning
 • Plan- och byggförvaltning
 • Kommunledningsförvaltning,
 • Teknisk förvaltning
 • Kultur- och fritidsförvaltning
 • Räddningstjänst

- Förändringen görs mycket för att underlätta för våra medborgare. Det ska vara enkelt att förstå vilken förvaltning man söker, sa kommunalråd Torgny Lindau (PF)

Sammanträdet innehöll i övrig information av kommundirektör Ulf Bengtsson som nämnde pågående rekryteringsprocess av chefer till samhällsbyggnadsförvaltning som förändras och blir en teknisk förvaltning med tre chefer: Plan- och byggchef, teknisk chef samt servicechef. Vidare nämnde kommundirektören även mål- och resultatstyrning och uppdrag om trygghetsboende och samordnad fastighetsförvaltning. Kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau berättade därefter att det finns intresserade som kan tänka sig bygga på tomterna Enen och Trumman. Dessutom nämnde han en träff på Räddningstjänsten med landshövdingen tillsammans med oppositionsråd Ronny Nilsson. Kim Swittzer från barn- och utbildningsnämnden berättade om åtgärder och omorganisation vid Oderljunga skola.

- Det pågår även utredning om det ska vara en F-6 i Oderljunga eller inte, sa han också för att sedan tillägga:

- Det görs en lokalutredning, framförallt på Centralskolan för att möta skolans behov 10-15 år framåt. Ochya Opalens förskola öppnar i april.

Se första delen av sammanträdet i efterhand via kommunens facebooksida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ann-Christine Sandell berättade om nya avtalet med Överförmyndarnämnden 4K där Perstorp, Klippan, Bjuv och Åstorp samarbetar. På gång just nu är årsräkningarna.

Perstorps Bostäders ordförande Patrik Ströbäck informerade om bolagets aktiviteter för 2018, bland annat nya hissar, entréer och tak. Bolaget gjorde en vinst på 3,8 miljoner kronor efter skatt. Totalt bestånd 404 lägenheter.

Kort kan nämnas att:

 • Fullmäktige beslutade godkänna utbetalning av partistöd för 2019 samt godkänna granskningsrapporten av internkontrollen för 2018.
 • Ledamöterna beslutade om interna kontrollplaner för 2019.
 • Votering krävdes för att godkänna det politiska handlingsprogrammet för mandatperioden 2019-2022. S och SD lämnade in reservationer.
 • Godkänna uppföljning av kommunövergripande mål 2018 samt redovisning av nämndernas målvärden 2019-2021.
 • Revisionsplanen för 2019 samt granskningen av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av samhällsbyggnadsförvaltningen Noterades och lades till handlingarna.

Nästa sammanträde är den 24 april i Ugglehallen.

Senast uppdaterad: