Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Perstorp följer utvecklingen i landet –
antalet konstaterade covid-19 fall har ökat

Utvecklingen av antalet konstaterade fall av Covid-19 i Perstorp följer resten av landet: människor håller inte riktigt längre fast vid Folkhälsomyndighetens riktlinjer som att hålla avstånd och undvika folksamlingar varför en ökning av fall också kan ses i Perstorp.
Smittspridningen i samhället fortsätter men har stabiliserat sig. Spridningen syns i hela Skåne.

Antalet konstaterade fall med Covid-19 i Perstorp följer utvecklingen i landet och ökar något. Från färre än 10 till 21.

Antalet konstaterade fall med Covid-19 i Perstorp följer utvecklingen i landet och ökar något. Från färre än 10 till 21. Statistiken är från Smittskydd Skåne.

Till detta kan också läggas en ökad benägenhet att testa sig, vilket kan göra att fler fall upptäcks. Flera arbetsgivare är också tydliga gentemot sina medarbetare när det gäller testning. Arbetet i Perstorps kommun följer myndigheternas rekommendationer. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. En stab träffas regelbundet varje vecka och följer utvecklingen såväl i Perstorps kommun som i landet. Inga kommunala verksamheter är påverkade utan verksamheterna bedrivs i vanlig ordning.
 

- Vi ser en ökning av antalet konstaterade fall i Perstorps kommun som helhet. De senaste veckorna har siffran ökat från färre än tio till de nu redovisade 21. Det är därför fortsatt viktigt att förhålla sig till Folkhälsomyndighetens riktlinjer: hålla avstånd, god handhygien och stanna hemma vid symtom. Vi uppmanar dessutom att utnyttja möjligheten till självtest, säger Mia Andersson, MAS i Perstorps kommun.

Antalet grupper som har kunnat provtas för covid-19 har ökat successivt sedan starten i mars och efter sedan 3 juli kan alla invånare i Skåne med symtom på covid-19 beställa egenprovtagning via 1177.se.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Även barn kan testas.

Tips: Tänk på att redan nu kan du som har barn i åldern 13- 18 förbereda dig/er genom att skaffa e-legitimation (Läs på Region Skånes sida hur det går till) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. så att ni har detta när ni behöver beställa ett test.

Enligt den senaste statistiken över konstaterade personer med Covid-19 per kommun som publiceras på Smittskydd Skånes webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har Perstorp 21 konstaterade personer med covid 19:


Konstaterade fall med Covid-19 enligt statistik från Smittskydd Skåne.

Enligt den senaste statistiken som publiceras på Smittskydd Skånes webbplats har Perstorp 21 konstaterade personer som någon gång sedan den 2 mars har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning.

Kommunsiffrorna som redovisas via www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-skane/inledning/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. speglar inte hur många som är sjuka av covid-19 just nu, utan det totala antalet personer som är folkbokförda i respektive kommun och som någon gång sedan den 2 mars har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning.

 

Via Folkhälsomyndigheten går det även att följa antal fall av covid-19 i Sverige på kommunnivå. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Data uppdateras torsdagar kl 14.00 med föregående veckas data.) Kartan visar hur många personer som genom virusprovtagning konstaterats med covid-19 den senaste veckan i förhållande till antalet invånare som finns i kommunen. På så sätt blir siffrorna jämförbara mellan kommunerna.

Ökningen av de 11 nya fallen i Perstorp ligger därför till grund för Folkhälsomyndighetens omräkning till antal nya fall senaste veckan per 100 000 invånare. För Perstorps del innebär det omräknat till ett tal på 146.

Viktigt att komma i håg är att det inte är lika med 146 personer som testats positiva utan ett jämförelsetal.


statistik över Covid-19 fall Perstorps kommun

Folkhälsomyndigheten uppdaterar varje torsdag klockan 14 covid-19 statistik för Sverige på kommunnivå. Data uppdateras med föregående veckas data. Klicka på bilden för att komma till sidan för Perstorp

Senast uppdaterad: