Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Perstorp har näst snabbaste räddningstjänsten i Sverige

Räddningstjänsten i Perstorp är näst snabbast i Perstorp

Räddningstjänsten i Perstorp är näst snabbast i Sverige när det gäller att komma på plats till larmadress och hjälpbehövande från det att larmet når räddningstjänsten.

Sveriges räddningstjänster placeras i en öppen jämförelse efter indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet i landets kommuner. Syftet är att stimulera till förbättringsarbete och ökad effektivitet. Områden som kartläggs är personskador, utvecklade bränder, anmälda brott samt upplevd oro och otrygghet.

Bakom jämförelsen, som publiceras för elfte gången, står Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Snabbast i Sverige är Tranås som når hjälpbehövande på mediantiden 7,1 minuter.
Perstorp placeras på en mycket god och hedrande 2:a plats med tiden 7,6 minuter.

Senast uppdaterad: