Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Perstorp klättrar mest i Skåne
på näringslivets rankinglista

Diplombild Företagsklimat

Sahand Kousha, Perstorp, och Åsa Lundqvist Peyron, Höganäs med diplom för sina kommuners framgång. Sahand för Perstorps klättring med 82 platser och Åsa för Höganäs totala tredjeplats i landet.

Nyligen publicerade intresseorganisationen Svenskt Näringsliv sin rankning av företagsklimatet i de svenska kommunerna. Största klättringen i Skåne gör Perstorp med 82 platser från plats 228 till plats 146. Klättringen är så pass bra att det även gör Perstorp till en av de tio bästa klättrarna i landet.

Höganäs placeras högst av de nordvästskånska kommunerna med en tredjeplats totalt i landet. Solna och Vellinge rankas etta och två.

Anledningen till Perstorps kraftiga förbättring (+82 placeringar. Strömstad som klättrade mest ökade 89 placeringar) beror på flera anledningar. Näringslivs- och arbetsmarknadschef Sahand Kousha tror en av framgångsfaktorerna är en fokusförflyttning:

– Kommunchefen sedan januari 2017, Ulf Bengtsson, har tillsammans med politiken lyft Näringslivsfrågorna. Vi jobbar aktivt med företagsfrukostar, lunchmöten och politikerbesök hos företag som vi tycker kan uppmärksammas, säger Sahand Kousha.

Kommunalråd Ronny Nilsson (S) är inne på samma spår:

- Resultatet är ett tydligt kvitto på att vi är på rätt väg och ett bra bevis på att våra ansträngningar givit resultat. Nu fortsätter vi att arbeta för att bli än bättre i kommande års rankingar. Det har varit fokus på dessa frågor de sista åren på ett helt annat sätt än tidigare. En rejäl satsning har även skett sedan 2016 på kommunens egen Arbetsmarknadsenhet som hela tiden aktivt jobbar mot lokala företag i kommunen.

Det är framförallt betyg för kommunala områden som tjänstemännens, politikernas och skolornas attityder till näringslivet, som lyfter i Perstorp.

- Det är bra att det är de måtten som ökar mest, men vi gör inte det här arbetet för att öka i Svenskt Näringslivs rankning, vi gör det för vår skull. Det här är ett mått och det finns inte så många, säger Sahand Kousha.

Kommunen slår sig inte till ro med den senaste rankingen har ambitionen att klättra ytterligare. Men det pågående budgetarbetet inför 2019 kan eventuellt komma att ändra förutsättningar.

- Efter valet har vi ju ett annorlunda politiskt landskap i Perstorp så vi får invänta politikernas visioner, säger Sahand Kousha.

Som ett bevis på Perstorps framgång fick Sahand Kousha motta ett diplom av Familjen HBG som bästa klättrare i Skåne. Diplomet delades ut i samband med att näringslivsansvariga hade gemensam träff där Svenskt Näringsliv även var representerade och resultaten för kommunerna inom Familjen presenterades.

Noterbart i sammanhanget är också att resultatet även innebär att kommunen uppfyller det egna målet för 2018 vad gäller företagsklimat. Och även 2019!
Målet för 2018 är plats 175 och 2019 plats 150.
Siktet är nu inställt på 2020 års målsättning vilken är plats 130.

Svenskt Näringslivs hela rankinglista finns på www.foretagsklimat.se Länk till annan webbplats.

 

Senast uppdaterad: