Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Perstorps kommun och Helsingborgs IF inleder samarbete

Helsingborgs IF och Perstorps kommun har under det föregående året haft tät dialog gällande ett social- och fotbollsinriktat projekt som innefattar föreningsliv, företag och skola. Både barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen står bakom projektet som startar på Centralskolan höstterminen 2022. 
Syftet med projektet är att genom Helsingborgs IF och deras fotbollsverksamhet bidra till ökad integration och minskad segregation i samhället men även en höjd måluppfyllelse inom skolan.

Representanter från Perstorps kommun och Helsingborgs IF vid skylt som visar Cenralskolan i Perstorp

Perstorps kommun och Helsingborgs IF inleder samarbete som gällande ett social- och fotbollsinriktat projekt som innefattar föreningsliv, företag och skola. Start höstterminen 2022. Från vänster: Richard Löfgren, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen Perstorp, Mikael Dahlberg, akademichef Helsingborgs IF, Torgny Lindau, kommunalråd Perstorps kommun, Joel Sandborg, klubbdirektör, Helsingborgs IF, Marie Gärdby, ordförande barn- och utbildningsnämnden samt Andreas Granqvist, sportchef, Helsingborgs IF.

– Det är en enorm stolthet att Perstorps Kommun har kommit till oss på HIF i frågan om att vara en del av kommunens arbete med integration och mot segregation där vår erfarenhet från vårt arbete idag gör att vi är en samhällsaktör som gör skillnad, säger HIF:s klubbdirektör Joel Sandborg.

Fortsatta dialoger med föreningar och företag i Perstorp sker under våren med förhoppning att skapa samarbete i projektet. Ett första steg är att upprätta samarbetsavtal mellan skola och Helsingborgs IF, något politikerna i Barn- och utbildningsnämnden sa ja till vid sitt senaste sammanträde.

Kommunstyrelsen står bakom satsningen och har beslutat om extra tillskott till Barn- och utbildningsnämnden under de närmaste fyra åren för att möjliggöra projektets genomförande. Avtalet reglerar de båda parternas ansvar i samband med införande av fotboll som specialidrott på Centralskolan årskurs 7-9 med start höstterminen 2022. Planen är att elever på skoltid ska kunna träna fotboll vid tre tillfällen per vecka under ledning av HIF:s utbildade akademitränare.

– Vi ser mycket positivt på samarbetet, inte minst med tanke på den sociala aspekten. Genom tidigt engagemang för rörelse och föreningsliv skapas ett sammanhang och en tillhörighet som är ytterst betydelsefullt för barn och unga. Vi är glada att Helsingborgs IF vill vara med och hjälpa Perstorps föreningar och samhälle att lyfta, säger Torgny Lindau (PF), kommunalråd i Perstorps kommun.

Samarbetet innefattar utöver det rent idrottsliga även en jämställdhetsfaktor. Avsikten är att platserna ska fördelas lika mellan tjejer och killar. Som ett led i samarbetet är också tanken att representanter från HIF regelbundet besöker Perstorps skolklasser årskurs 4-6 för att utbilda om betydelsen av rörelse, hälsa och kost.

- HIF:s ungdomsakademi har under många år tillhört Sveriges topp och det är ett naturligt steg för oss att börja en etablering utanför Helsingborg. Vi ska erbjuda eleverna fotbollsutbildning direkt knuten till HIF:s akademi och av tränare från klubben. Både killar och tjejer ska ges en möjlighet att ta sin fotboll till en ny nivå, säger HIF:s akademichef Mikael Dahlberg.

– Vi har under en längre tid arbetat hårt med vår lokala förankring i såväl herrtrupp som akademi och övriga fotbollsverksamheten. Detta är ett led i det arbetet och vi är väldigt glada över att nå bredare i vårt närområde, säger HIF:s sportchef Andreas Granqvist.

Det lokala näringslivet blir också en viktig aktör i samarbetsprojektet och kommer vara en möjliggörare i det sociala arbete som ska genomföras i Perstorp.

– Förhoppningen är att våra lokala företag ska kunna växa genom att de får tillgång till HIF:s kontaktnät och en naturlig plattform i Helsingborg, säger Torgny Lindau.

Kontaktpersoner:

Joel Sandborg, klubbdirektör Helsingborgs IF: E-post: js@hif.se, telefon: 076-294 44 67

Torgny Lindau, kommunalråd Perstorps kommun: E-post: torgny.lindau@perstorp.se, telefon: 0435-394 23

Senast uppdaterad: