Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Polisen genomför årlig trygghetsmätning

Känner du dig trygg där du bor? Vilka problem ser du som medborgare?
Polisen i region Syd genomför nu tillsammans med 58 kommuner i polisregion Syd årets lokala trygghetsmätning. Cirka 600 personer i Perstorp har slumpvis valts ut att besvara undersökningen så ta chansen och tyck till! Dina svar är betydelsefulla!

Bildcollage med tre bilder som visar illustration på frågeformulär samt polisens logotyp och porträttbild på polisen Mats Trulsson.

Det är dags för den årliga trygghetsmätningen där kommuninvånare har chans att berätta om sina upplevelser och påverka polisens och kommunens kommande arbete. Mats Trulsson är ansvarig för trygghetsmätningarna i polisregion Syd

Under vecka 33 får 73 800 personer mellan 16 och 85 år, boende i polisregion Syd, att få brev av polisen och sin kommun. Det är nämligen dags för den årliga trygghetsmätningen där invånarna har chans att berätta om sina upplevelser och påverka polisens och kommunens kommande arbete.

Cirka 600 personer i Perstorp får undersökningen som avslutas cirka två månader senare. Resultatet presenteras senare under hösten.

Den lokala trygghetsmätningen görs årligen i polisregionen och dess kommuner sedan flera år tillbaka.

- Det är viktigt för oss att många svarar på undersökningen. Resultatet av den lokala trygghetsmätningen är ett av de viktigaste underlagen vi har för att planera framförallt det brottsförebyggande arbetet och samverkan mellan polis, kommun och andra parter. Om du är en av de slumpmässigt utvalda medborgare som fått en enkät hemskickad hoppas vi att du tar dig tid att svara, säger Mats Trulsson, ansvarig för trygghetsmätningarna i polisregion Syd.

För att polis och kommun ska få bättre kunskap om medborgarnas uppfattning om sin boendemiljö ställs frågor också om den.

- Vi vill till exempel veta hur medborgarna ser på eventuella problem i sitt bostadsområde, om de har varit utsatta för brott eller inte under det senaste året, om de känner oro för att utsättas för brott och även om de känner sig trygga i sitt bostadsområde på kvällarna, säger Mats Trulsson.

I slutet av enkäten ställs också några frågor om polisens verksamhet i närområdet.


Mer information

Vid frågor om undersökningen: kontakta Mats Trulsson, ansvarig för trygghetsmätningarna i polisregion Syd, på telefon 010-56 20 200.

Läs mer på polisens hemsida: www.polisen.se/trygghetSyd2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: