Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Polisens trygghetsmätning
visar på förbättrade siffror

Årligen presenterar polisen resultatet av genomförda trygghetsmätningar.
I hela region Syd erbjöds totalt 71 700 medborgare (i åldern 16-85 år) i 58 kommuner chansen att svara på frågorna.
För 2019 kan utläsas något förbättrade siffror för Perstorp jämfört med 2018.

Trygghetsmätning 2019

Sedan 2004 genomför polisen årligen en trygghetsmätning i Skåne (förutom 2014 då ingen genomfördes).

I Perstorps kommun fick i år 600 invånare (18-65 år) möjlighet att svara på frågor som rör området där de bor (300 från tätort och 300 från övriga delar i kommunen). Frågorna berörde bland annat skadegörelse, drogpåverkade personer, trafiken och om man själv varit utsatt för brott de senaste 12 månaderna.

- Resultatet av den lokala trygghetsmätningen är ett av de viktigaste underlagen vi har för att planera framförallt det brottsförebyggande arbetet och samverkan mellan polis, kommun och andra parter, säger Mats Trulsson, ansvarig för trygghetsmätningarna hos Polismyndigheten.

På en skala 0-6 där det lägsta värdet var det mest positiva hamnar Perstorps kommun i 2019 års mätning på 2,53 vilket kan jämföras med 2,59 förra året .

I 2017 års mätning var aktuell siffra 1,87 och 2016 2,53. (Noterbart att siffrorna är totalt. Uppdelas på tätort respektive övriga delar är siffrorna för 2019, 2,59 för tätorten och 1,9 för övriga delar vilket kan jämföras med 2,71 och 2,06 för 2018).

I stort tycker de som svarat på trygghetsmätningen 2019 att Perstorps kommun är tryggt att leva i men tydliga problembilder som framkommit är:

 • Nedskräpning
 • Missbruksproblematik (övriga delar upplever däremot få missbruksproblem)
 • Folk som bråkar och slåss
 • Ungdomsgäng
 • Bilarna kör för fort
 • Buskörning med mopeder, mc
 • Oro för inbrott
 • Oro för överfall/misshandel
 • Trygghetskänslan utomhus ensam sent på kvällen (övriga delar upplever däremot en högre trygghetskänsla)
 • Avstå aktiviteter
 • Kritik av polisens lokala arbete

Utifrån den samlade bedömningen tillhör Perstorp tätort därför ett av 38 områden i polisområde Syd som har ett problemindex som kräver specialgranskning under 2020.

- Årets siffror i trygghetsmätningen visar det vi haft på känn sedan tidigare. Vi har fokus på trygghetsfrågorna på flera olika sätt och arbetar aktivt med att främja tryggheten i Perstorps kommun. Bland annat stärker vi upp vårt mobila team plus att räddningstjänsten får utökade resurser, säger kommunalråd Torgny Lindau (PF).


Senast uppdaterad: