Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Politikerutbildning dag 2

Utbildning dag 2 för förtroendevalda.
Hör kommunalråd Torgny Lindau (PF) tycka till om utbildningen.

På dagordningen bland annat reglementen, lagstiftning, kommunstyrelsens roll, jäv och mutbrott, delegering, hur sammanträden går till (exempelvis yrkanden, bordläggning, återremiss, interpellation, motion, ärendeberedning och hur det digitala samarbete fungerar.

Dessutom diskuterades offentlighetsprincipen, allmänna handlingar, GDPR, arbetsgivaransvar för den som är förtroendevalda samt hot våld och risker i rollen som förtroendevald.

Senast uppdaterad: