Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Positiva tongångar
vid myndighetsbesök

Fyll i beskrivning av bilden

Fredagen den 21 september gästades Perstorp av representanter från Delegationen mot segregation.
- Vi har fått väldigt bra information från både politiker och tjänstemän, säger processledare Karen Austin.

 

Delegationen mot segregationen är ute på en kommunturné. Perstorp var den femte kommunen på rundan. Åstorp som besöktes den 20 september den fjärde. Både Perstorp och Åstorp tillhör två av de 32 kommunerna med socioekonomiska utmaningar som kan söka särskilt stöd för att bryta den socioekonomiska segregationen och minska klyftorna.

Syftet med besöken är att myndigheten ska få en lägesbild om respektive utmaningar i kommunerna samtidigt som Delegationen informerar om hur den kan vara behjälplig.

- Mycket givande att komma ut så här. Och mycket intressant att få reda på hur det ser ut i Perstorp. Vi har fått väldigt bra information från både politiker och tjänstemän, säger Karen Austin, processledare på plats tillsammans med generaldirektör Inger Aschin och verksamhetschef Charlotte Johansson.

Det delegationen bland annat noterade var att Perstorp likt flera andra kommuner behöver jobba med helheten och samverka mellan enheter och verksamheter.

- Positivt att ha dem på besök. Vi har 6,7 miljoner kronor säkrade årligen över tre år. Sedan har vi chans att få mer pengar. Vi har en ansökan som ska behandlas av kommunstyrelsen och lämnas in senast vid månadsskiftet. Återstår att bestämma hur pengarna bästa ska användas, säger kommunstyrelsens ordförande Ronny Nilsson (S).

 

Fakta/Satsning på 32 kommuner

Med början under 2018 ges 32 kommuner med områden med socioekonomiska utmaningar möjlighet att ansöka om att få ta del av en särskild långsiktig satsning för att motverka segregation.

Satsningen innebär att kommunerna kan ansöka om sammanlagt 425 miljoner kronor under 2018, 1,3 miljarder kronor under 2019 och därefter 2,2 miljarder kronor årligen fram till år 2027.

Delegationen mot segregation Länk till annan webbplats. har till uppgift att främja samverkan, bygga och sprida kunskap och ge ekonomiskt stöd, så att insatserna mot segregation får bättre effekt. Det långsiktiga målet är att förbättra situationen i områden med socioekonomiska utmaningar och motverka strukturella orsaker till segregation.

Senast uppdaterad: