Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Region Skåne: Förbereder för tredje dos till personer med ökad risk för svår covid-19

Region Skåne förbereder nu för att personer med ökad risk för svår covid-19 ska erbjudas en tilläggsdos vaccin mot sjukdomen. Erbjudandet gäller personer i särskilt boende för äldre, personer med hemsjukvård och hemtjänst samt alla som är 80 år och äldre. Vårdcentralerna ansvarar för arbetet.
På tal om vårdcentraler: Glöm inte att vårdcentralen i Perstorp har öppet lördag 16 oktober för den som är helt ovaccinerad. Tid kan bokas i förväg men det går också bra att bara komma under aktuell tid 09:00-16:00.

Bildcollage med tre bilder. Till vänster en bild med texten"fler erbjuds snart en tilläggsdos" och visar en person som får en vaccinspruta. Uppe till höger en exteriörbild på vårdcentralen i Perstorp och nere till höger ett skrämklipp på Folkhälsomyndighetens statistik över antalet konstaterade personer med covid-19 i Perstorp

Enligt Region Skåne erbjuds snart personer med ökad risk för svår covid-19 en tilläggsdos vaccin mot sjukdomen. Vårdcentralerna ansvarar för det arbetet. Enligt Folkhälsomyndighetens senaste statistik har två nya covid-19 all konstaterats i Perstorp

Läget i kommunen

Kommunens verksamheter bedrivs i det närmaste helt normalt. Tidsbokning av tider på Hälsotek och solarium på Ugglebadet är till exempel en skillnad mot normalt.
Tills vidare gäller även utglesade mattider och placering i skolmåltidsrestauranger. Anställda börjar återgå till att arbeta på plats men alternativet att arbete hemifrån fortsätter att praktiserars för att minimera trängsel.
Möten börjar återupåptas fysiskt - fullmäktige arrangerades för första gången sedan november 2020 i Kulturhuset med ledamöter på plats. Samtliga sammanträden den senaste tiden har annars genomförst digitalt.

Kommunen har även en gemensam planering med Region Skåne som syftar till att att höja vaccinationstäckningen på vissa områden i Perstorp där det har visat sig att vaccinationer i samtliga åldrar har varit låg.


Flesta av restriktionerna hävda - det här gäller

Sedan den 29 september gäller steg fyra i Regeringens plan för avveckling av restriktioner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. .

Följande gäller:

 • Deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort
 • Deltagartaken för privata sammankomster i till exempel hyrda lokaler tas bort
 • De kvarvarande restriktioner som finns på serveringsställen, till exempel storlek på sällskap och avstånd mellan sällskap tas bort
 • Allmänna krav på verksamhetsutövare gällande smittskyddsåtgärder enligt covid-19-lagen, lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och begränsningsförordningen. Det handlar till exempel om att utrymmen som anordnaren disponerar över ska ordnas på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt.
 • Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån tas bort och en successiv återgång till arbetsplatsen kan inledas.
 • Den som har symtom bör fortsatt stanna hemma och testa sig, och arbetsgivare bör då underlätta för hemarbete.
 • Särskilda rekommendationer till personer som inte vaccinerat sig om att vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att de blir smittade och sprida sjukdomen covid-19. Det handlar om att fortsätta hålla avstånd till andra människor, och särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Det vilar enligt smittskyddslagen ett stort ansvar på individen att inte sprida smittsamma sjukdomar.
 •  

Det sista steget i regeringens plan för avveckling av restriktioner är steg fem vilket innebär att kvarvarade restriktioner hävs. Datum för steg fem är ännu inte bestämt.


Vårdcentraler har tagit över vaccinationerna

Sedan måndagen den 20 september är det vårdcentralerna som utför vaccinationen mot covid-19.

 • För att boka tid ringer man den vårdcentral där man är listad. (Telefonnumret till vårdcentralen i Perstorp är 0435-666330)

Extra öppet 16 oktober för vaccination på vårdcentral

Lördag 16 oktober mellan klockan 09:00-16:00 är du som är listad varmt välkommen till Vårdcentralen i Perstorp (Bryggaregatan 15) om du är helt ovaccinerad.

Vårdcentralen uppmanar alla Perstorps bor som inte är vaccinerade från åldern 16 år och uppåt att komma och vaccinera sig.

Det går att boka sig på 1177 men har du inte möjlighet så är det bara att komma den dagen.

Observera att det bara är öppet för vaccinering mot Covid-19 den 16 oktober, all annan verksamhet är stängd.

Det går rykten om Coronavaccinet men följande är sant:

 • Det finns inget grisprotein i vaccinet
 • Man får inte större bröst av sprutan
 • Man blir inte steril och det påverkar heller inte fertiliteten
 • Man får inte Corona av vaccinet
 • Det vi också vet är att många dör i Corona, och att det är dem som inte vaccinerat sig som ligger på sjukhus för vård.

Fakta: Vaccinationer

 • Att vaccinera sig är gratis.

 • Du som är född 2005 eller tidigare boka tid för vaccination mot covid-19. Godkänd legitimering för bokning är BankID.

 • All information finns på webbplatsen www.skane.se

 • Sedan måndagen den 20 september är det vårdcentralerna som utför vaccinationen mot covid-19.
  För att boka tid ringer man den vårdcentral där man är listad.

 • Var man vaccinerar sig är valfritt, men tänk på att både den första och andra dos en ska tas på samma ställe.

 • När det gäller fullvaccinerade per 1 000 invånare över 16 år per kommun är snittet för Skåne 743. Motsvarande siffra för Perstorp är 698.

 • Vaccinerade med en första dos per 1000 invånare över 16 år per kommun har ett Skånesnitt på 802. Motsvarade siffra för Perstorp är 752.

 • All statistik finns att ta del av via webbplatsen www.skane.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och sidan med lägesbild Skåne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vaccinering av 12-15-åringar börjar 11 oktober

Folkhälsomyndigheten meddelade på torsdagen den 16 september om allmän vaccination mot covid-19 från 12 år.

Under vecka 41 startar vaccinationerna av barn i åldrarna 12-15 år i Skåne (cirka 67 000 barn). Planering pågår och klart är att vaccinationerna mot covid-19 görs på skolorna av vårdcentralerna i nära samarbete med skolorna och vårdcentralerna

– Ett intensivt arbete pågår nu för att ordna allt praktiskt runt vaccineringen i samverkan mellan vårdcentraler och Skånes omkring 600 skolor. Berörda barn och deras vårdnadshavare kommer att bli kontaktade av sin skola med information om hur vaccineringen kommer att gå till. Klart är att det krävs ett samtycke från båda vårdnadshavare för att bli vaccinerad, säger vaccinsamordnare Per Hagstam till regionens webbplats.

Barnen måste ha fyllt 12 år vid vaccinationstillfället och yngre barn erbjuds vaccination efter hand som de fyller 12. Dos två ges även i den här gruppen sex veckor efter den första.

Mer information uppdateras löpande på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där nyttig information om vaccination mot covid-19 också finns.


Läget i länet

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vissa grupper med ökad risk för svår covid-19 ska erbjudas en tredje dos. Det gäller personer i särskilt boende för äldre, personer med hemsjukvård och hemtjänst beviljad av kommunen samt alla som är 80 år och äldre.

I Region Skåne är det vårdcentralerna som ansvarar för att dessa grupper erbjuds en tredje dos.

Antalet fall minskade förra veckan med 37 procent jämfört med veckan innan och andelen positiva fall i egenprovtagningen är nere på drygt två procent.

Minskningen syns i alla åldersgrupper, utom bland de allra yngsta. Minskningen syns i hela Skåne. Antalet nyinlagda med covid-19 i vården är få och det förekommer endast enstaka fall av smittspridning inom vård och omsorg.

- Det är en positiv utveckling och nu är det upp till oss alla om vi ska kunna hålla i den, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne till Regionens webbplats.

- Vi får räkna med att den här sjukdomen kommer att finnas i samhället under en överskådlig tid och att vi måste lära oss leva med den. Det är även i fortsättningen viktigt att stanna hemma när man är sjuk, att provta sig vid symtom, tvätta händerna ofta och att undvika trängsel, säger Eva Melander också.


Insats för att öka vaccinationstäckningen

Region Skåne anser att vaccinationstäckningen i åldersgruppen 16-40 år är fortfarande alltför låg varför ett erbjudande om drop-in vaccination den 16 oktober skickas ut via vykort till över 400 000 invånare.

Även den som är över 40 år och ännu inte vaccinerat sig är välkommen att göra det på drop-in dagen.

Andel vaccinerade över 18 år (30 september):

Dos 1: 80,8 procent
Fullvaccinerade: 76,7 procent (motsvarar 906 609 personer)
Antal givna doser: 1 759 441 stycken

Andel vaccinerade över 16 år:

Dos 1: 80,2 procent
Fullvaccinerade: 75,4 procent (motsvarar 852 532 personer)


Folkhälsomyndigheten: Det här gäller

Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.

Den som inte är fullvaccinerad mot covid-19 bör ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Du bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att du själv blir smittad och för att undvika spridning av covid-19. Du bör därför, när det är möjligt:

 1. hålla avstånd till andra människor, och
 2. särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Skydda andra mot risk för smitta av covid-19

Var och en bör vara uppmärksam på symtom på covid-19. Om du misstänker att du har covid-19 bör du stanna hemma och undvika kontakter med andra människor.

Om du eller någon i familjen har blivit sjuk

Alla som har symtom på covid-19 bör stanna hemma. Vuxna och barn från 6 år rekommenderas även testa sig.
Rekommendationerna kring det förändras inte.

Hur länge bör jag stanna hemma vid symtom?

Hur länge vuxna och barn bör stanna hemma om de har symtom på covid-19, eller är konstaterat sjuka i covid-19, förändras inte bara för att dtumet den 29 september 2021 passerats. Det gäller även förskolebarn med milda symtom:

Rekommendation till alla som reser in i Sverige

Rekommendationen om att testa sig för covid-19 vid inresa i Sverige gäller till och med den 31 oktober:

Fullvaccinerade är undantagna.

Lokal statistik

När det gäller statistiken över nya konstaterade covid-19 fall per 100 000 invånare per kommun den ligger snittet för Skåne vecka 38 på 35. Motsvarande siffra för Perstorp är 26.

Totat antal personer i Perstorp som någon gång sedan den 2 mars 2020 har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning är enligt Folkhälsomyndigheten 735. Det är är två fler än föregående vecka och 713 fler än vecka 35 2020 då smittspridningen tog fart.

Statistik från Folkhälsomyndigheten över antalet konstaterade fall med covid-19.

Statistik från Folkhälsomyndigheten över antalet konstaterade fall med covid-19. Klicka på bilden för att komma till sidan där det går att söka upp Perstorp.

Senast uppdaterad: