Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Region Skåne: Lokala vaccininsatser ger resultat

Den 29 september tas de flesta av de gällande restriktionerna bort.
Men det finns fortfarande en smittspridning i samhället och Region Skåne poängterar därför att det är viktigt att de som ännu inte har vaccinerat sig gör det.
Perstorps kommun och Region Skåne diskuterar nu möjligheten att inom de närmaste veckorna erbjuda alternativa vaccinationsplatser och tider.

Bildcollage med regeringens steg fyra i avvecklingen av restriktioner. Dessutom bild på vaccination och att det är dags att kavla upp ärmen med Perstorps kommun och Region Skånes logotyper på.

Covid-19-fallen fortsätter att öka i Skåne och drabbar framförallt de som är unga och ovaccinerade. Enligt Region Skåne behöver behöver fler kavla upp ärmen och vaccinera sig. Du som är född 2005 eller tidigare kan boka tid. Region Skåne har en sida där alla tider finns. Klicka på bilden för att komma direkt dit.

Regeringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har beslutat att Sverige ska gå in i den så kallade fas fyra från och med den 29 september vilket innebär att de flesta av restriktionerna hävs. Följande sker:

  • Deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort
  • Deltagartaken för privata sammankomster i till exempel hyrda lokaler tas bort
  • De kvarvarande restriktioner som finns på serveringsställen, till exempel storlek på sällskap och avstånd mellan sällskap tas bort
  • Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån tas bort och en successiv återgång till arbetsplatsen kan inledas. Den som har symtom bör fortsatt stanna hemma och testa sig, och arbetsgivare bör då underlätta för hemarbete.

Det sista steget i regeringens plan för avveckling av restriktioner är steg fem vilket innbär att kvarvarade restriktioner hävs. Datum för steg fem är ännu inte bestämt.


Men att restriktioner tas bort innebär inte att pandemin är över.

- Att regeringen har beslutat detta betyder inte att allt är som vanligt säger smittskyddsläkare Eva Melander till Region Skånes Webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samtidigt som hon varnar för att släppa garden för tidigt.

De senaste veckorna har smittspridningen ökat något i Skåne. Allra flest fall syns i åldersgruppen 10 till 19 år.
- Det är en rejäl ökning av antalet fall i åldrarna 10 till 19 år. Det är fler i den yngre halvan av den åldersgruppen. Vi har väldigt få fall i åldrarna 60 år och uppåt. 95 procent är under 60 år, säger Eva Melander.Region Skånepoängterar att fler behöver vaccinera sig, framför allt bland yngre invånare. En grupp med låg vaccinationsgrad är yngre män.
- Vi har en hög vaccinationstäckning från 60 år och uppåt. Vi har personer under 40 år där vi ligger alldeles för lågt. Kvinnor är bättre än män på att vaccinera sig, säger Maria Landgren, läkemedelschef och vaccinsamordnare.


Folkhälsomyndigheten påpekar också att det fortsatt viktigaste skyddet mot covid-19 är att så många som möjligt vaccinerar sig så att en hög vaccinationstäckning nås.
Myndigheten bedömer att covid-19 är en sjukdom som vi måste lära oss att leva med i samhället och arbetet med testning och smittspårning ute i regionerna måste fortsätta. Skulle utvecklingen vända till kritiska nivåer finns en beredskap att införa restriktioner igen.


Region Skåne arbetar på många olika sätt tillsammans med bland andra kommuner, Länsstyrelsen, ideella föreningar och folkhögskolor för att nå grupper där få har vaccinerat sig. Till exempel tittar man på ålder och geografi för att kunna sätta in insatser där de bäst behövs.

Perstorps kommun har nyligen haft ett möte tillsammans med Region Skåne med just det syftet. Diskussionen mynnade ut i en plan där alternativa vaccinationsplatser och tider kan erbjudas inom några veckor.

- Vi vill sänka trösklarna och göra det så enkelt som möjligt att bli vaccinerad. Fokus just nu är att få till en hög och jämlik täckning överallt, vi måste på alla sätt undvika att stora grupper i samhället är ovaccinerade. Under våren arbetade vi till stor del med informationsinsatser. Nu riktar vi till största delen in oss på att öka tillgängligheten och vaccinera på platser där invånarna befinner sig, säger vaccinsamordnare Per Hagstam.


Länsstyrelsen har besökt ungefär hälften av Skånes kommuner (däribland Perstorp) och på flera håll ses en ökad aktivitet hos vaccinatörerna efter deras besök.

Under onsdagen den 8 september kom till exempel 50 personer till drop-in mottagningen i Perstorp (ligger på Räddningsvägen 8) vilket var en fördubbling mot tidigare.

- Många av de som vaccinerades var yngre män, där vi har en lägre vaccinationsgrad. Det visar att den här typen av insatser, med information på plats och drop-in-vaccination verkligen har effekt, säger Per Hagstam.

Det finns flera lediga vaccintider i alla skånska kommuner.


Andel vaccinerade över 18 år (9 september):

Dos 1: 79,4 procent

Fullvaccinerade: 73,0 procent

Antal givna doser: 1 691 994 stycken

Andel vaccinerade över 16 år:

Dos 1: 78,6 procent

Fullvaccinerade: 71,1 procent


Glöm inte att fortsatt följa gällande restriktioner:

  • Håll avstånd
  • Tvätta händerna ofta
  • Stanna hemma vid symtom
  • Undvik trängsel
  • Arbeta hemifrån så ofta det är möjligt.

Läs Folkhälsomyndighetens föreskrift och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viktigt är också att fortsätta med egenprovtagning vid symptom.

Egenprovtagning ska alltid göras vid symptom även om man är vaccinerad eller har haft covid-19 för mer än sex månader sedan.

Lokal statistik

När det gäller statistiken över nya konstaterade covid-19 fall per 100 000 invånare per kommun den ligger snittet för Skåne vecka 34 på 71. Motsvarande siffra för Perstorp är 13.(Notera att det är siffror från den 31 augusti. Någon senare statistik har inte presenterats)

Totat antal personer i Perstorp som någon gång sedan den 2 mars 2020 har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning är enligt Folkhälsomyndigheten 725. Det är är noll fler än föregående vecka och 703 fler än vecka 35 2020 då smittspridningen tog fart.

Statistik från Folkhälsomyndigheten över antalet konstaterade fall med covid-19.

Statistik från Folkhälsomyndigheten över antalet konstaterade fall med covid-19. Klicka på bilden för att komma till sidan där det går att söka upp Perstorp.

Vaccinationer

  • När det gäller fullvaccinerade per 1 000 invånare över 18 år per kommun är snittet för Skåne 698. Motsvarande siffra för Perstorp är 669.


Senast uppdaterad: