Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Skarp övning med verkliga inslag

Larmet gick på onsdagsmorgonen: En allvarlig olycka inne på Perstorps Industripark med läckande farliga ämnen och skadad personal.
Räddningsresurser kallades till platsen och en insats påbörjades. Någon fara för allmänheten var det aldrig. I dubbel bemärkelse då det handlade om en övning.

Övning räddningstjänsten-MSB-Perstorps Specialty Chemicals Perstorps Industripark

Övningen för kem- och saneringsenheter från hela Sverige innehöll verklighetstrogna inslag som skarpa kemikalier och skadade personer som skulle saneras.

Övningen med realistiska inslag i form av skarpa kemikalier och skadade figuranter (elever från Perstorps Gymnasium) som på riktigt skjutsades till sjukhuset i Hässleholm (sjukhuspersonalen fick öva på på sin beredskap när det gäller att ta emot kemskadade) var ett samarrangemang mellan Räddningstjänsten, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och Perstorp Speciality Chemicals. Totalt deltog ett 70-tal personer från kem- och saneringsfunktioner i hela Sverige.

- Även ledningsenheter samt kem- och saneringsambulanser från Stockholm och Göteborg och kemambulansen stationerad i Perstorp deltog, berättar Marcus Nilsson på räddningstjänsten i Perstorp som agerade övningsledare.

- Från MSB:s sida är vi glada över att den här övningen kan genomföras i Perstorp där samarbetet mellan räddningstjänst och industri är så pass etablerat och att det går att öva skarpt och aktörsgemenskap, säger Gunnel Rådberg som arbetar med samverkan och lednings vid samhällsstörningar i Sverige.

Deltagande personal på plats fick bland annat öva kemikaliepumpning, samverkan sanering, personalsanering, kemdykning, och sjukvård. Dessutom fick företagsledningen öva på att möta media.

- Det är en mycket bra övning där vi aktiverat vår nödlägesberedskap vilken inkluderar flera personalkategorier. Vi behöver träna tillsammans och se vad vi kan förbättra likväl som vi tränar på samarbetet med räddningstjänsten, säger Oskar Lindberg miljö- och säkerhetschef på Perstorp Speciality Chemicals.

- Samarbetet mellan räddningstjänst är mycket betydelsefullt då vi behöver företagets expertis i händelse av olycka samtidigt som företaget är beroende av vår, inflikar Marcus Nilsson.

Under eftermiddagspasset kom Perstorps kommunledning på besök där de med egna ögon fick bevittna hur skadade togs om hand och sanerades. Dessutom fick de en pratstund med nyckelpersoner och en uppdaterad lägesbild.

- Vi är verkligen glada för att vi i Perstorp kan erbjuda den här typen av övning som är så nära verkligheten man kan komma, berättar Johan Wendt, räddningschef i Perstorp, Hässleholm och Osby.


Bildspel från övningen:

Senast uppdaterad: