Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Skattesats föreslås lämnas oförändrad

Budgetprocessen i Perstorps kommun förändras till 2021 enligt ett beslut i kommunstyrelsen.
Däremot föreslås skattesatsen lämnas oförändrad. Kommunfullmäktige tar beslut i frågan på sammanträdet den 25 november.

Fullmäktige beslutar om skattesatsen för kommunen på sammanträdet 25 november. Föreslås lämnas oförändrad på 20,81 kr.

Budgetprocessen för Perstorps kommun ändras enligt beslut i kommunstyrelsen. Från och med 2021 tas budgeten i kommunfullmäktige i juni istället för november. 2020 tas budgeten traditionsenligt på novembersammanträdet. Då den 25 november har ledamöterna även att besluta kring skattesatsen som föreslås lämnas oförändrad på 20,81 kr.

Enligt kommunallagen ska budgeten fastställas före november månads utgång. Därför brukar budgeten beslutas i kommunfullmäktige på novembersammaträdet.
Men från och med 2021 ska budgeten istället beslutas i juni enligt beslut i kommunstyrelsen där själva budgetprocessen för Perstorps kommun diskuterats.

Tanken är att övergå till en budget- och uppföljningsprocess där ekonomi och verksamhetsfrågor vävs samman med syfte att planera, genomföra, följa upp och justera verksamheten utifrån givna förutsättningar och uppsatta politiska mål.
Förslaget till ny budgetprocess. godkändes av KS efter votering då socialdemokraterna yrkat avslag på arbetsutskottets förslag till beslut.

- Det innebär också att vi från 2021 beslutar om budgeten vid junisammanträdet i kommunfullmäktige. Som det är nu brukar budgeten klubbas i november men att flytta beslutet till juni gör att det även finns chansen att ta om budgeten eller göra justeringar i november om det skulle behövas, säger kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau (PF).

Övrigt att notera gällande budget och ekonomi är att skattesatsen (visar hur mycket du som medborgare i kommunen betalar i skatt av varje intjänad hundralapp) föreslås lämnas oförändrad på 20,81 kronor. Kommunfullmäktige tar beslut i samband med budgetsammanträdet den 25 november. Socialdemokraterna valde att inte delta i beslutet i kommunstyrelsen.

- Det är glädjande att vi kan lämna skattesatsen oförändrad och ändå klara de stora investeringar vi har har framför oss. det är ett bevis på att vi har koll på ekonomin, säger Torgny Lindau.

Ytterligare att nämna från kommunstyrelsens senaste sammanträde är att kommunens löneenhet från och med 1 april 2021 ingår samverkan med Helsingborgs stad och dess HR-servicecenter (Kommundirektören har fått uppdrag att teckna avtal) som erbjuder löne- och pensionshandläggning samt systemförvaltning.

- Vår löneenhet är liten och smidig men samtidigt mycket sårbar. Genom att gå in i HR-servicecenter får kommunen tillgång till en större organisation som tillexempel kan hantera semester och sjukfrånvaro inom verksamheten utan att de anställdas löneutbetalningar riskeras.

Senast uppdaterad: