Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Styrande majoriten kommenterar fjärrvärmebeslut

Ett enigt kommunfullmäktiges beslutade på onsdagskvällen att Perstorps kommun behåller sin ägardel om femtio procent i Perstorps Fjärrvärme.
Den styrande majoriteten kommenterar ärendet i ett gemensamt uttalande.

Torgny Lindau kommunstyrelsens ordförande talar på kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau redogjorde på kommunfullmäktiges sammanträde för ärendet gällande kommunens ägarandel i Perstorps fjärrvärme. Den styrande majoriteten kommenterar ärendet i ett gemensamt uttalande.

I kväll har fullmäktige i Perstorp fattat beslut om sin ägarandel i Perstorps Fjärrvärme AB. Förhandlingarna med Värmevärden/ Adven resulterade i ett förslag till nytt aktieägaravtal men med förbehåll att avyttra minst 10 procent av kommunens aktier, vilket inte ansågs fördelaktigt för kommunen. Mot den bakgrunden föreslog kommunstyrelsens ordförande att kommunen skulle behålla sin andel i bolaget, alltså oförändrad ägarandel för kommunen. Detta bifölls av kommunfullmäktige ikväll. Därmed har kommunen fortsatt kontroll och får fortsatt årliga utdelningar från bolaget. Perstorps Fjärrvärme AB är ett välskött företag, vilket inte minst budet på bolaget vittnar om. Eon har under hösten informerat kommunen om viljan att sälja sin andel i Perstorps Fjärrvärme AB till Värmevärden/ Adven AB. Kommunen beslutade att anlita en konsult i ärendet, med syftet att företräda kommunens intresse i ärendet gentemot de externa aktörerna. I oktober godkände kommunfullmäktige Eons försäljning till Värmevärden/ Adven AB samt att avstå kommunens hembudsrätt. Kommunen har sedan, via kommunstyrelsens arbetsutskott, förhandlat med Värmevärden AB om innehållet i aktieägaravtalet mellan parterna. Resultatet har idag redovisats för fullmäktige.

Processen har hela tiden präglats av transparens och insyn för fullmäktiges samtliga partier. Information har givits vid flertal tillfällen, där de folkvalda representanterna har givits alla möjligheter att ställa frågor om eventualiteter.

De demokratiska värdena med rättssäkerhet och effektivitet i centrum, har hela tiden genomsyrat processen och upprätthållits på ett oklanderligt sätt av kommunens tjänstepersoner. Det här manifesterades i ett enhälligt beslut i kommunstyrelsen, där samtliga fullmäktiges partier uttalade sitt orubbliga stöd för kommunens tjänstepersoner. Förtroendet för vår demokrati upprätthålls bland annat genom ett korrekt och rättssäkert agerande och genom öppenhet och insyn. Tilliten till den offentliga förvaltningen och för de offentliganställda är av yttersta vikt för en uthållig demokrati.

Det förtroendet står än i dag orubbligt för tjänstemannakåren i Perstorps kommun.

Perstorps Framtid

Moderaterna

Centerpartiet

Miljöpartiet

Kristdemokraterna

Senast uppdaterad: