Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Systemhandingar klara - dags för politiken
att diskutera Perstorps nya centrumhus

Under 2020 har det jobbats intensivt med att ta fram systemhandlingar för en renovering av kommunhuset, Poppeln 13.
Nu är handlingarna klara och styrelsen för Perstorps Näringslivsbolag AB, som äger fastigheten, har lämnat över tjänstemannaorganisationens förslag till politiken för vidare hantering och beslut i arbetsutskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Underlagsförlag (systemhandlingar) på ombyggnation av kommunhuset i Perstorp framtaget av A-konsult och Skanska.

Systemhandlingarna är tjänstemannaorganisationens förslag som varit uppe för beslut i Näringslivsbolagets styrelse och som nu lämnats över till politiken för hantering och beslut. Klicka på bilden för att ladda ner Systemhandlingarna i pdf-format.

Det var på kommunfullmäktigesammanträdet i november som ledamöterna beslutade godkänna en kommunal borgen på sju miljoner kronor för vidare arbete med att upprätta program- och systemhandlingar. (ladda ner systemhandlingarna som pdf här) Pdf, 24.4 MB, öppnas i nytt fönster. De upphandlade entreprenörerna Skanska och A-konsult har jobbat med handlingarna och gått djupare in i husets konstruktion för att kunna presentera en så bra och tydlig bild som möjligt på vad projektet väntas kosta och hur låg tid renoveringen beräknas ta. Kostnaden beräknas till 116,5 miljoner kronor och byggtiden till cirka två år.

- De nu färdiga systemhandlingarna är tjänstemannaorganisationens förslag som varit uppe för beslut i Näringslivsbolagets styrelse och som nu lämnats över till politiken för hantering och beslut, säger Näringslivsbolagets vd Henry Roos.

Fastigheten, som ägs av Perstorp Näringslivs AB och förvaltas av Perstorps Bostäder, stod färdig 1965. Den är i mycket stort behov av både yttre och inre underhåll (bland annat ventilation, tak, fönster och fasad). Dessutom behöver tillgängligheten åtgärdas.

Övriga verksamheter i fastigheten behålls men flyttas i några fall till annan lokal. Apoteket föreslås till exempel flytta ut på hörnan till lokalerna där Coop och en restaurang tidigare huserade.

Fastighetens fasad förändras också genom att antalet fönster justeras plus att färgen ändras. Kommunhusets entré flyttas dessutom till fastighetens mitt. I bottenplanet är tanken bland annat att mötesrum, sessionssal och reception placeras. Här finns även utrymme för flertalet funktioner som utställningar, datorplats för självservice, sittgrupper och läshörna.
Ovanvåningen görs endast tillgänglig för personal. Dagens sessionssal ändras till personalmatsal plus att innergårdarna rustas upp och förses med möbler och planteringar.

Av systemhandlingarnas sammanfattning framgår att byggnaden måste renoveras oavsett framtida användning. Säkerhetsnivån som krävs av en kommun idag kan inte uppnås så som dagens byggnad är planerad. Det framtida kommunhuset ska ses som ett ”Centrumhus” och där konceptet ”En väg in” tillämpas. Det ska vara lätt att komma i kontakt med kommunen.

Projektet innehåller även så kallade centrumstärkande åtgärder mot torget, Köpmangatan och vilka bland annat innehåller sammanhållen glasfasad och ”shoppingstråk”. Alla entréer tillgänglighetsanpassas med ramper.

Ärendet med Perstorps nya centrumhus tas upp i kommunstyrelsen den 23 september och kommunfullmäktige den 30 september.

Läs också:

Senast uppdaterad: