Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Tack för allt Leif och lycka till som pensionär

Avtackad på fredagen och sista arbetsdagen på måndagen.
De senaste dygnen har varit händelserika för räddningschef Leif Hylander som efter 45-års tjänstgöring nu går i pension.
- Det är otroligt mycket man har varit med om och fått uppleva men nu märker man allt att det är slut, säger Leif.
Den allra sista dagen ägnades åt intervjuer, möten, städning och sortering.

Leif Hylander slutar efter 45-års tjänstgöring för att gå i pension

Leif Hylander slutar efter 45-års tjänstgöring för att gå i pension. Den 31 maj gjorde han sin sista arbetsdag vilken bland annat ägnades åt städning, sortering och intervjuer.

Redan som knatte bestämde Leif Hylander sig: Det var brandman han skulle bli när han blev stor. Och så blev det. Förre brandchefen Olle Olsson (som kallades Brand-Olle) noterade Leifs intresse för yrket och lät honom följa med på insatser. Den första som det finns bild på är från 1960-talet och en utryckning till Sösdala.

- Detta har varit mitt arbete, min fritid och min hobby. Jag är mycket tacksam för alla de personer som bidragit under åren. Från det att jag som tonåring fick följa med på insatser, jag till och med kom försent till mig egen konfirmation då jag cyklat på en brand i Oderljunga, till senare års chefer och kollegor som gillat idéer och aldrig bromsat mig utan låtit mig pyssla på. Och naturligtvis hustrun som stått ut med mitt leverne att alltid vara tillgänglig tjugofyra timmar om dygnet. Men jag har känt att det är viktigt att alltid kunna ge svar när någon ringer och frågar eller ber om hjälp.

1976 anställdes Leif som deltidsbrandman för att 1979 anställas på heltid inom industribrandkåren Perstorp AB. I slutet på 1990-talet slog industribrandkåren samman med den kommunala räddningstjänsten. Det var Leif i egenskap av brandförman på Perstorp AB:s industribrandkår tillsammans med dåvarande ställföreträdande räddningschefen Anders Nählstedt som låg bakom förslaget att skapa en gemensam räddningstjänst med station vid Persgården.

Förslaget föll i god jord hos både kommunledning och företagsledning. 17 december 1999 invigdes lokalerna i vilken även ambulansen stationerades.

- Det blev riktigt bra. Istället för att ha dubbelt av allt nyttjade vi våra kompetenser och utvecklade oss. Och vilken utveckling det varit. Inte minst när det gäller metodik, teknik och säkerhetstänk. Förr var det inte så noga på företagen om det kom lite kemikaliespill här och där. Nu är säkerhet och miljö bland det allra viktigaste.

Även om räddningstjänstens nuvarande lokaler är bra och anpassade har Leif en önskan för framtiden: En utbyggnad.

- Vi är trångbodda och har fått placera utrustning och containrar lite här och där. Det är inte helt bra varför det vore bättre att samla allt på ett ställe. Planer finns så jag hoppas de blir verklighet.

Räddningstjänsten i Perstorp har tack vare Leifs intresse för utveckling gjort sig känd för sin höga kompetens när det gäller olyckor med farliga ämnen. Perstorp är en av sex enheter som har en så kallad kemcontainer stationerad hos sig. Innehållet i dem är signerad Hylander. Och alldeles nyligen blev det klart att den första energigascontainern placeras i Perstorp. Dessutom finns även Sveriges enda kemambulans i Perstorp. Alla har en viss Leif Hylander som gemensam nämnare.

- Jag är lösningsorienterad och vill hela tiden göra saker bättre. Och finns det inte så uppfinner man det. Tänker gärna utanför boxen. Ta tillexempel håltagningsutrustningen för cisterner och lastbils- och järnvägsvagnar som vi kom på här. Den har visat sig vara otroligt användbar.

Leif är mycket uppskattad för sitt engagemang och kunnande. Något till och med kungahuset känner till. 2019 var Leif och hustrun Yvonne som en av blott tre skåningar inbjuda till Sverigemiddagen. Kungafamiljen vill med Sverigemiddagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. uppmärksamma personer som gjort betydande insatser lokalt, regionalt eller nationellt. Middagen blev extra minnesvärd för Leif då han blev placerad på Drottning Silvias högra sida.

Att dela med sig av sin erfarenhet är något Leif gärna gör. Perstorp är numera ett centrum för utbildning inom kemikalier och åtskilliga är de kurser för myndigheter och räddningspersonal i såväl Sverige som andra länder som Leif hållit.

- Vi har möjligheten att öva med skarpa kemikalier i större mängd vilket gör övningarna verklighetstrogna. Och ju fler som kan och känner att det har erfarenhet att utföra arbeten när det händer en olycka är det bästa.

Många är de händelser Leif varit med om genom åren. Det har varit olyckor och utbildningar i Europa samt insatser i Sverige där han ofta haft ledande roller. Ur minnet kommer bland annat branden i Vakö myr 1992, välta tågvagnar med ammoniak i Kävlinge 1996, lut i Perstorps dricksvatten 1997, Kemira lyckan 2005 och en tankbilsolycka ombord på Peter Pan i Trelleborgs hamn 2019.

- Viktigt när det gäller alla händelser är samverkan mellan alla inblandande. Det går inte att sköta saker själv. Kommuner, myndigheter, företag och organisationer måste alla samverka. Ett färskt exempel på hur bra det fungerar utmärkt är broraset på Gustavsborgsvägen i januari. Där hjälptes alla åt och tänkte lösning. Ytterligare viktigt att alltid ha med i tanken är humor. Trots att det ofta är tunga händelser vi hanterar gäller det att ha distans och kunna skratta. För som vi brukar säga här på stationen: Det viktigaste för oss är att alla bränder ska vara släckta vid årets slut.

Frågan som nog alla ställer sig är vad ska Leif Hylander hitta på nu är han inte är räddningschef och anställd länge?
Svaret är ungefär samma sak som han alltid gjort: Bidra med sin erfarenhet.

- Som statsanställd (pensionär) har jag tid till att vara min egen så jag har startat konsultföretag och kommer fortsätta med utbildningar för exempelvis MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och andra myndigheter och organisationer. Det ska bli skönt att slippa det dagliga ansvaret men jag får fortsätta när min kunskap behövs. Jag behåller mitt telefonnummer och jag delar med mig av mina kunskaper inom farliga ämnen och olyckshantering. Sedan får jag och hustrun tid över för barnbarnen plus att vi ser fram mot att kunna resa igen. Det saknar jag verkligen. Gillar skidåkning och koppla av på en strand någonstans söderut så så fort det är säkert att åka igen ger vi oss iväg.

Den allra sista dagen som anställd ägnades åt intervjuer, städning, möten och sortering. Dessutom gjordes tillbakablickar på fredagens avtackning där gäster radade upp sig på ett coronasäkert sätt både fysiskt och digitalt för att tacka Leif för hans insatser.

- Det var verkligen bra ordnat av Susanne (Burström, säkerhetssamordnare och kollega sedan 25 år) och övriga medarbetare. Jag är mycket tacksam över all den uppvaktning jag fick.

Till sist: Från och med den 1 juni är Leif Staffansson (boendes i Perstorp) tillförordnad räddningschef Han jobbar som operativ chef på Räddningstjänsten i Hässleholm och var tills nyligen även tillförordnad chef för räddningstjänsten i Hässleholm och Osby som sedan årsskiftet har en gemensam räddningstjänst.

 

Leif Hylander går i pension efter 45-års tjänstgäring.

Leif Hylander vid den särskilda kemcontainern som han är "pappa" till. Containern är en av totalt sex som finns i Sverige och har skapats i samarbetet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Senast uppdaterad: