Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Ungdomsrådet värnar
om de ungas framtid i Perstorp

Fyll i beskrivning av bilden

Hur upplever ungdomar sin vardag i Perstorp?
Vad är bra och vad kan förbättras?
Ungdomsrådet är en möjlighet till att påverka framtida beslut.

Med i rådet är politiker, kommuntjänstemän och elever från grundskolan.

Ungdomsrådet, som bildades hösten 2017, har som målsättning att träffas fyra gånger per år. Nyligens träffades rådet för andra gången under 2018.
På agendan fanns bland annat diskussion om vad ungdomarna skulle vilja se för förbättringar. Bland annat fördes synpunkter fram på avsaknad av tvättställ i idrottshallen och aktiviteter för mellanstadielever under skoltid.
Kommunstyrelsens ordförande Ronny Nisson berättade att under 2019 är planen att byta ut stolar och bord i matsalen. Vidare berättade han att planeringen inför Perstorpsdagarna pågår och där blir det aktiviteter på torget och Folkets Park. Ungdomarna ser gärna någon form av virtual reality (VR)-aktivitet.

- Vi ser vad vi kan få till. När vi träffas igen efter sommaren har programmet klarnat, sa han.

Mer information om Ungdomsrådet och tidigare protokoll finns här

Senast uppdaterad: