Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Vecka 36: Antalet covid-19 fall har minskat lokalt

Enligt den senaste statistiken för vecka 36 som publiceras på Smittskydd Skånes webbplats har Perstorp 23 konstaterade personer som någon gång sedan den 2 mars har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning.
Det är två fler jämfört med veckan tidigare.

Statistk antalet konstaterade fall av Covid-19 i Perstorp vecka 36 var 23. Två fler än föregående vecka.

Antalet konstaterade fall med Covid-19 i Perstorp är enligt den senast statistiken från Smittskydd Skåne 23. Det är två fler än föregående vecka. Klicka på bilden för att komma till Lägesbild gällande smittade och provtagningar i Skåne.

Coronaviruset och dess smittspridning ökar i Europa och i flera andra länder runt om i världen. Men hittills i Sverige syns ännu inga tecken på en ökad smittspridning enligt de rapporter som kommer från myndighetshåll.

Arbetet i Perstorps kommun följer myndigheternas rekommendationer. Länk till annan webbplats. En stab träffas regelbundet varje vecka och följer utvecklingen såväl i Perstorps kommun som i landet. Inga kommunala verksamheter är påverkade utan verksamheterna bedrivs i vanlig ordning.

- I Sverige har den allmänna smittspridningen av coronaviruset stannat av kraftigt även om vi ser en liten lokal ökning i Perstorp. Perstorp redovisar två nya fall av Covid- 19 under den senaste vecka, till skillnad från de elva fallen veckan tidigare, säger Mia Andersson, MAS i Perstorps kommun och tillägger:

- Vi fortsätter att rekommendera alla att ta sitt egenansvar och följa Folkhälsomyndighetens råd och utnyttja möjlighet till självtest.

Antalet grupper som har kunnat provtas för covid-19 har ökat successivt sedan starten i mars och efter sedan 3 juli kan alla invånare i Skåne med symtom på covid-19 beställa egenprovtagning via 1177.se. Länk till annan webbplats.Även barn kan testas. På 1177.se finns även all information om hur självtest beställs.

Tänk på att redan nu kan du som har barn i åldern 13- 18 förbereda dig/er genom att skaffa e-legitimation (Läs på Region Skånes sida hur det går till) Länk till annan webbplats. så att ni har detta när ni behöver beställa ett test.

Enligt den senaste statistiken över konstaterade personer med Covid-19 per kommun som publiceras på Smittskydd Skånes webbplats Länk till annan webbplats. har Perstorp 23 konstaterade personer med covid 19:


Enligt den senaste statistiken som publiceras på Smittskydd Skånes webbplats har Perstorp 23 konstaterade personer som någon gång sedan den 2 mars har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning.

Enligt den senaste statistiken som publiceras på Smittskydd Skånes webbplats har Perstorp 23 konstaterade personer som någon gång sedan den 2 mars har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning.

 

Kommunsiffrorna som redovisas via www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-skane/inledning/ Länk till annan webbplats. speglar inte hur många som är sjuka av covid-19 just nu, utan det totala antalet personer som är folkbokförda i respektive kommun och som någon gång sedan den 2 mars har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning.

Via Folkhälsomyndigheten går det även att följa antal fall av covid-19 i Sverige på kommunnivå. Länk till annan webbplats. (Data uppdateras torsdagar kl 14.00 med föregående veckas data.) Kartan visar hur många personer som genom virusprovtagning konstaterats med covid-19 den senaste veckan i förhållande till antalet invånare som finns i kommunen. På så sätt blir siffrorna jämförbara mellan kommunerna. Folkhälsomyndigheten gör en omräkning till antal nya fall senaste veckan per 100 000 invånare.

Perstorps tal vecka 36 är 40 vilket kan jämföras med vecka 35 då motsvarande siffra var 146. (Viktigt att komma i håg är att det inte är lika med antalet personer som testats positiva utan ett jämförelsetal.)


Folkhälsomyndigheten uppdaterar varje torsdag klockan 14 covid-19 statistik för Sverige på kommunnivå. Data uppdateras med föregående veckas data. Klicka på bilden för att komma till sidan för Perstorp

Folkhälsomyndigheten uppdaterar varje torsdag klockan 14 covid-19 statistik för Sverige på kommunnivå. Data uppdateras med föregående veckas data. Klicka på bilden för att komma till sidan för Perstorp

Senast uppdaterad: