Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Vilken plats är Perstorp för dig?

Inom Familjen Helsingborg pågår just nu ett arbete för att kartlägga kultur- och industrimiljöer som förtjänar mer uppmärksamhet. Vårt gemensamma kulturarv med platser som berättar om samhällets utveckling och människors livsberättelser angår oss alla.

Bildcollage med Perstorp motiv inför projekt vad är Perstorp

Vilken plats är Perstorp för dig? Inom Familjen Helsingborg pågår just nu ett arbete för att kartlägga kultur- och industrimiljöer som förtjänar mer uppmärksamhet. Under vecka 37 besöker projektledaren Perstorp för att hämtas in förslag. Välkommen kom med förslag.

Under vecka 37 kommer Hanna Aili som leder arbetet på besök till Perstorp.

Hon vill höra era förslag om vilka platser som representerar ert Perstorp och hur vi kan samarbeta för att utveckla besöksmål som berättar er historia.

Vi är säkra på att Perstorp är fullt med spännande, vackra, mystiska och roliga platser som berättar om Perstorps historia och de människor som levt här. Men vilka är viktiga för er? Vad önskar ni att alla visste om Perstorp?

Var med och berätta Perstorps historia. Alla röster behövs när vi formar vårt kulturarv.

Vill du bidra till kartläggningen är du välkommen att kontakta Hanna som nås på:

Fakta om projektet:
Projektet är initierat av kulturdirektörerna i samtliga 11 kommuner inom Familjen Helsingborg och leds av en styrgrupp bestående av kulturdirektörerna i Helsingborg, Höganäs och Landskrona.
Syftet är att tillgängliggöra och utveckla besöksmål inom kulturarvssektorn så att nordvästra Skånes historia breddas med fler perspektiv och kommer fler invånare till del. Det berikar och bidrar till högre livskvalitet, en mångsidig, sammanhängande stads- och landsbygd och en djupare känsla av gemenskap, tillhörighet och lokal stolthet. Kultur- och industriarvet är också en viktig näringsgren med stor tillväxtpotential.

Pilotprojektet sträcker sig till juni 2023. Under hösten sker en kartläggning av samtliga kommuners kultur- och industrimiljöer. Sedan väljs ett mindre antal platser ut för att under våren genomföra konkreta insatser för att främja besöksutvecklingen.

Ansvariga i Perstorps kommun:

  • Annica Sankilampi, kultur och bibliotekschef
  • Mattias Bjellvi, stadsarkitekt/plan- och byggchef

Senast uppdaterad: