Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Workshop och föreläsning om värdegrund

Bilder visar kommundirektör Ulf Bengtsson och Frida Beijer som hälsar välkommen och till höger Jeanette Larsson som talade om sina erfarenheter om värdegrund och civilkurage.

Service, engagemang och bemötande är Perstorps Kommuns tre ledord.
Men hur gör vi detta i praktiken?
Och vilken värdegrund har kommunen?

I Perstorps kommun finns det ett antal kommunövergripande mål som vi i kommunen ska arbeta för och sträva mot att uppnå. Vi i kommunen utgörs av oss anställda i kommunen och det är vi tillsammans som avgör hur vi lyckas. Kopplat till detta är det också viktigt att vi tillsammans synliggör vilka normer och värderingar som finns.

På onsdagen arrangerades en föreläsning/workshop i ämnet med ett 60-tal medarbetare på plats i Folkets Park. Kommundirektör Ulf Bengtsson och EU-strateg Frida Beijer hälsade välkommen.

Syftet med dagen var att få insikt i vad om kan hända när ledord förblir ord på papper, förbättrad förståelse för vilka normer som påverkar oss och ge inspiration, nyanser och nya synvinklar kring ledord och mål.

På plats berättade Susanne Persson, projektledare för projektet KINO (Kommunikation och Integration i Nordost) om hur styrkedjor ser ut och vikten av att ledord finns med på alla nivåer.

Gästade gjorde även Jeanette Larsson, polis med 25-års erfarenhet, som på rubriken "Högt i tak - men var har vi golvet" berättade om sina erfarenheter när värdegrund inte följs och att inte få vara sig själv på jobbet. Hon talade också om när individ och organisation krockar och vad som händer när ledord inte implementeras i en verksamhet. Hon pratade även om mångfald, mänskliga rättigheter och civilkurage.
- Tänk på att ha citatet av Mahatma Gandhi med sig varje dag när ni går till jobbet: "Be the change you want to see in the world", tipsade hon.

Jeanette bidrog också med fler tänkvärda citat. Bland annat vad är civilkurage? Jo, det är när Varje omtänksam handling som bidrar till att göra den här världen ljusare.

Förmiddagens workshop hade temat "Vad betyder målbilder för oss" och deltagarna diskuterade i grupper och brainstormade kring målbilder och vad det betyder för oss som anställda i Perstorps kommun.

Exempel som framkom vara bland annat: Att ta sig tid, visa intresse/närvaro och se/lyssa till vederbörande.

Senast uppdaterad:

Till toppen