Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Första steget - Ett Finsam projekt

Utrikesfödda kvinnor kan delta i projekt Första steget som syftar till att stötta till jobb eller utbildning

Första Steget i Perstorps kommun är ett projekt i samarbete mellan Perstorps kommun och Arbetsförmedlingen. Projektet vänder sig till utrikesfödda kvinnor där syftet med projektet är att stötta deltagare till jobb eller utbildning.

Första Steget i Perstorps kommun är ett projekt i samarbete mellan Perstorps kommun och Arbetsförmedlingen.

Projektet vänder sig till utrikesfödda kvinnor där syftet med projektet är att stötta deltagare till jobb eller utbildning. 

Deltagare i projektet erbjuds en metod på 17 veckor med bland annat fördjupad kartläggning, träning i att prata och förstå svenska, arbetsmarknadskunskap, samhällsorientering, jämställdhet, externa föreläsare och korta praktiker i vägledande syfte. Även studiebesök varje vecka genomförs.  

Efter 17 veckor ska du som deltagare vara förberedd och rustad för antingen utbildning eller arbete. Ett tredje vägval finns där ohälsa påverkar förutsättningarna och behöver utredas.  

Om du har ohälsa försöker vi hjälpa dig till rätt instans där du kan få den hjälp du behöver.  

Om utbildning är aktuellt ska den fördjupade kartläggningen och de vägledande insatser som utförts vara tillräckligt underlag så att du som deltagare kan välja rätt väg och veta vem du behöver kontakta, exempelvis studie och yrkesvägledare. 

Om arbete är mest aktuellt matchar vi dig som deltagare mot i första hand den reguljära arbetsmarknaden och i andra hand subventionerade anställningar, antingen hos privata arbetsgivare eller inom kommunens verksamheter.

För mer information, kontakta kommunens kundtjänst: 0435 - 390 00, kommunhuset(at)perstorp.se


Senast uppdaterad: