Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Aktuella och planerade upphandlingar

Fyll i beskrivning av bilden

Aktuella upphandlingar publicerade i Mercell TendSign

 • Dörrautomatik och andra liknande tjänster 2024. Sista anbudsdag 2024-06-07
 • Drift och underhåll offentlig belysning. Sista anbudsdag 2024-06-14
 • Service av Larm och passersystem samt andra teletekniska tjänster. Sista anbudsdag 2024-09-04.


Länkar till Opic.com och upphandlingsverktyg mercell:

 

Aktuella direktupphandlingar

 

 

Preliminär plan upphandlingar 2024

Kommande upphandlingar:

 • Labbanalyser vatten och livsmedel
 • Bevakning, Rondering och larmutryckning samt Service & Underhåll Brandskydd genomförs av extern konsult.
 • Varselkläder, skyddskläder och arbetsskor för Gata-park-fastighet-verksamhetsservice-lokalvård-kök-förskola
 • Inköp Utensilier kök och matsal
 • Bygghandelsvaror
 • Maskindrivmedel
 • Service och reparation Maskinpark (arbetsmaskiner)
 • Service och underhåll småmaskiner
 • Naturvårdstjänster Arboristtjänster
 • IT Infrastruktur såsom ex kablage och datauttag
 • Kompletterande livsmedelsinköp
 • Lokalvårdsmaskiner inköp samt service
 • Fönsterputs
 • Give aways och Marknadsföringsprodukter
 • Diverse Hantverkstjänster

Via Addas avtal:

 • Järnhandelsvaror
 • Färghandelsvaror
 • Trädgård, bevattning, kärror mm
 • Delar av bygghandelsvaror
 • Klottersanering
 • Service och underhåll storköksmaskiner

Upphandlingar som genomförs av Klippans upphandlingsenhet:

 • OVK-kontroller
 • Konsult utredning Mark & exploatering
 • Miljökonsulter
 • Jättebjörnlokebekämpning och andra invasiva arter
 • Geoteknik konsult och utredning
 • Mark och exploatering konsult och utredning
 • Konsult Trafik, gata och landskap
 • Konsult VA
 • Företagshälsovård
 • Dataskyddsombud

Senast uppdaterad: