Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Aktuella och planerade upphandlingar

Fyll i beskrivning av bilden

Aktuella upphandlingar publicerade i Mercell TendSign


 • Städmaterial, rengöringsprodukter, handskar, hygien, mjukpapper, disk, platspåsar och alkaliskt vatten. Sista anbudsdag 2023-12-12
 • Direktupphandling Skolpsykolog. Sista anbudsdag 2023-12-15
 • Arbetskläder vård och omsorg Cirkulationstvätt 2024. Sista anbudsdag 2024-01-11
 • RFI – Request for Information – Varsel- och Arbetskläder samt arbetsskor. Sista anmälan 2024-01-22
 • Leasing fordon med tillhörande tjänster. Sista anbudsdag 2024-01-26
 • Ombyggnation Ugglans förskola Perstorp. Sista anbudsdag 2024-01-30

  Länkar till Opic.com och upphandlingsverktyg mercell:

 

Aktuella direktupphandlingar

Preliminär plan upphandlingar 2023

Kommande upphandlingar

 • Bevakning, Rondering och larmutryckning samt Service & Underhåll Brandskydd genomförs av extern konsult.
 • Varselkläder, skyddskläder och arbetsskor för Gata-park-fastighet-verksamhetsservice-lokalvård-kök-förskola
 • Layout och Grafisk design (om behov finns)
 • Inköp Utensilier kök och matsal
 • Automatisk dörröppning
 • Passer-, larm- och kameratjänster
 • Bygghandelsvaror
 • Klottersanering
 • Maskindrivmedel
 • Service och reparation Maskinpark (arbetsmaskiner)
 • Service och underhåll småmaskiner
 • Naturvårdstjänster Arboristtjänster

Eventuellt via Addas avtal

 • Järnhandelsvaror
 • Inköp färghandelsvaror
 • Trädgård, bevattning, kärror mm
 • Delar av bygghandelsvaror

Upphandlingar som genomförs av Klippans upphandlingsenhet

 • Terminalglasögon
 • Tolktjänster
 • Service och underhåll storköksmaskiner
 • Labbanalyser vatten och livsmedel
 • OVK-kontroller
 • Konsult utredning Mark & exploatering
 • Miljökonsulter
 • Jättebjörnlokebekämpning och andra invasiva arter


Senast uppdaterad: