Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Enkätresultat - förbättrat företagsklimat i Perstorp

Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. Dessa räknas samman med fem statistikfaktorer till en ranking som gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner.
Rankingen för 2023 släpps den 20 september medan resultatet från enkäten släpptes på tisdagen.

Bildcollage med två bilder. Den första är en portättbild på Näringslivschefen i Perstorps kommun. En kvinna med runda glasögon i brun nyans. Bilden intill visar statistiksvar från enkät som Svenskt Näringsliv gjort över företagsklimatet i Perstorp.

Perstorps företagsklimat förbättras enligt enkätsvar i Svenskt Näringslivs undersökning vilket glädjer näringslivschef Annika Nilsson. Klicka på bilden för att komma direkt till Svenskt Näringslivs webbplats med all fakta.

Från materialet som sammanställts över Perstorp kan en förbättring utläsas. Från 3,24 år 2022 till 3,41 nu 2023. Förbättringen är med andra ord inte av det största slaget men det är ändå en förbättring jämfört med förgående år och i paritet med siffrorna för 2018, 2019 och 2021.

– Det har gått lite upp och ner för Perstorp, lite berg- och dalbana skulle man kunna säga. Men nu hoppas vi på en stabil fortsättning och att vi förbättrar oss sakta men säkert och klättrar uppåt i mätningen, säger näringslivschef Annika Nilsson som anställdes häromåret då kommunen valde att rikta extra fokus mot näringslivet. Satsningen som Perstorp har gjort att aktivt arbeta med näringslivet är ju en väg i rätt riktning för ett gott företagsklimat.

- Jag är glad att det går på rätt håll, vi är ju trots allt bara i uppstarten av näringslivsarbetet.

Av det nya enkätresultatet kan utläsas att näringslivet i Perstorp anser att kommunens fyra mest viktiga åtgärder att prioritera är:

  • Minskad brottslighet och ökad trygghet
  • Bättre dialog mellan kommunen och företagen
  • Förbättra det lokala vägnätet
  • Bättre förståelse för företagare hos kommunens beslutsfattare

- Det kommunen också kan göra för att underlätta för företagen att växa så de kan anställa fler och därmed skapa fler jobb. Vi kan påverka företagens beslut om att investera och det gör vi genom bra bemötande, en tillförlitlig och snabb ärendehantering. Det handlar också om hur väl skolans samarbete med näringslivet fungerar och om tillstånd, tillsyn och vilket utrymme vi som kommun ger till företagande inom våra offentliga verksamheter, berättar Annika Nilsson och tillägger:
- Våra attityder till företagande hos såväl kommunpolitiker, tjänstepersoner och i samhället i stort har också stor betydelse.

 

Läs mer:

Klipp från enkät över företagsklimat i Perstorps kommun.Förstora bilden

Bilden visar sammanfattande resultat över företagsklimat i Skåne. Perstorp har 3,4 jämfört med Skånesnittet på 3,6. Bästa kommunen, Staffanstorp, har 4,5.

Senast uppdaterad: