Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Företagare i enkät anser ökad trygghet
är en prioriterad fråga för kommunen

Svenskt Näringsliv släppte nyligen resultatet av årets enkätsvar på frågor de ställt till företagare i kommunerna.
Resultatet för Perstorps kommun är en liten nedgång från fjolårets siffra 3.41 till 3.24.
- Vi har haft en pandemi och inte kunnat arbeta riktigt på samma sätt som tidigare vilket är en förklaring till den marginella nedgången. Nu tar vi ny sats och sikar på att förbättra oss markant till nästa år, säger kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau (PF).

Bildcollage med näringslivschef och kommunstyrelsens ordförande apropå Svenskt Näringslivs ranking

Näringslivschef Annika Nilsson och kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau: Resultatet från enkäten ska analyserar och en strategisk plan tas fram inom de områden som behöver förbättras

Av svaren från Perstorp som kom Svenskt Näringsliv tillhanda anser hälften av företagarna (50,75 procent) att kommunen behöver prioritera minskad brottslighet och ökad trygghet för att företagsklimatet ska förbättras.

Och det är frågor kommunen arbetar med.

- Vi tar synpunkterna till oss och har redan påbörjat arbetet med trygghetsskapande åtgärder. Till exempel ska fler övervakningskameror placeras på olika platser. Dessutom har ett trygghetsråd bildats och en trygghetssamordnare anställts. Vi hoppas verkligen det ska göra skillnad och höja upplevelsen av trygghet för såväl invånare som företagare, säger Torgny Lindau.

Kommunens näringslivschef Annika Nilsson har tagit del av enkätsvaren och grämer sig något över nedgången.

- Vi kommer såklart analysera resultatet noga och lägga en strategisk plan för vad vi bör prioritera framöver. Även om nedgången bara är marginell är det en signal på något vi behöver förbättra. Och det ska vi göra.

Senast uppdaterad: