Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Kommunsamverkan uppmärksammas av regeringen

Fyll i beskrivning av bilden

4K kommunerna (Perstorp, Klippan, Åstorp och Bjuv) har tillsammans med Arbetsförmedlingen träffat en överenskommelse om en gemensam lokal modell för DUA, en fördjupad samverkan kring nyanländas etablering på arbetsmarknaden.
Också unga nyanlända med utomeuropeiskt ursprung i åldern 16-24 år som behöver fullfölja en gymnasieutbildning ingår i överenskommelsen.
Nu har regeringen uppmärksammat samarbetet och bjudit upp representanter för en information i Stockholm.

Regeringen anser modellen är bra och har därför valt ut det som ett gott exempel för hur man kan lösa stora problem i små kommuner genom att samarbeta.

- Vi ser ingen prestige i vilken kommun som sitter på lösningen i olika frågor utan fokuserar på att kunna erbjuda våra invånare en bred flora av möjligheter, säger Sahand Kousha, arbetsmarknadschef i Perstorps kommun.

Den 22 mars var representanter från 4K på plats i Stockholm för att presentera modellens innehåll och utformning.

Kärnan i modellen är skräddarsydda utbildningsspår för nyanlända. Utbildningsspåren är utformade för att möta lokal och regional efterfrågan på arbetskraft.

Inledningsvis är det tre områden som är aktuella: (Flera utbildningsspår kan utvecklas i syfte att skräddarsy arbetskraft enligt arbetsgivares önskemål)

- Transportspår: Utbildningen är förlagd till Klippan. 10 platser inom persontrafik och 10 inom gods. Bakgrunden till spårets tillkomst är en mycket stor brist på både buss- och lastbilschaufförer. Spåret är regionalt, statsbidrag har söks, så individer i hela familjen Helsingborg kan söka utbildningen. Även arbetsgivare finns regionalt.

- Vård/omsorgs spår: Utbildningen är förlagd till Klippan. 20-25 platser erbjuds. Bakgrunden till spårets tillkomst är den stora bristen på undersköterskor, samt den brist på barnskötare som rapporterats i både kommunal och privat sektor. Utbildningen finansieras via statsbidrag varför individer i hela familjen Helsingborg kan söka.


- Spår för lågutbildade: Utbildningen förläggs till Munka Folkhögskola i Perstorp. Arbetsförmedlingen remitterar efter samtal mellan kommun. Fokus ligger på språkträning, grundkunskaper i data, hälsa och livsstil samt basala kompetenser såsom punktlighet, initiativförmåga, samarbetsförmåga och förmåga att arbeta efter instruktion.

Mer information:
Per Gustavsson, sektionschef Arbetsförmedlingen i Klippan

Tel: 010-486 35 91
E-post: per.gustavsson@arbetsformedlingen.se

Senast uppdaterad: