Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Ny satsning på skräddarsydd och kostnadsfri kompetensutveckling för lokala företag

Genom ett samarbete med Coompanion Skåne och IUC Syd-Industriellt utbvecklingscentrum satsar Perstorps kommun på att erbjuda kostnadsfria kompetensutvecklingsinsatser till Perstorps företagare.

Bildcollage med tre bilder där den första stående bilden visar två kvinnor med glasögon. Bild två och tre som är i liggande format visar logotyperna för verksamheter och organisationer som är inv0lverade i ett projekt för näringsliv och företagande i Perstorps kommun.

Annhild Månsson, IUC Syd och Annika Nilsson, Perstorps Kommun bjuder in företagen till kostnadsfri kompetensutveckling.

Företagen erbjuds ett smörgåsbord av insatser där varje företag får möjlighet att hitta ett område de behöver stärka sig inom.

- Kanske finns det något som skaver i företagandet - medarbetare som behöver komplettera sina kunskaper eller så kanske man känner sig orolig för att inte klara konkurrensen framöver med ökade kostnader och med en teknisk utveckling. Oavsett vad man går och grunnar på ska vi kunna ta fram en insats som hjälper företagen framåt, säger näringslivschef Annika Nilsson.

Utbildningsinsatserna sker delvis digitalt via utbildningsföretaget ”Diploma” som har ett utbud på över 400 olika utbildningar som vänder sig till företag inom alla branscher, men insatserna innefattar även nischade spetsutbildningar som är riktade mot industri- och industrinära företag.

Perstorp är unikt ifråga om att ha riggat ett nära samarbete med IUC Syd kring attraktion och kompetens.

- Det är så viktigt att man som företag lyfter blicken och gör en kompetensförflyttning för att kunna konkurrera. Digitalisering och att hänga med i den gröna omställningen är områden som ställer nya krav, säger Annhild Månsson från IUC.

Satsningen lanseras med ett lunchwebinarium på luciadagen den 13 december som arrangeras av Coompanion Skåne, IUC och Perstorps kommun.

Satsningen sker inom ramen för projektet ”Ett attraktivt Perstorp” som drivs av Coompanion Skåne som samlar småföretagen, föreningslivet och kommunen för att skapa en positiv utveckling i kommunen.

Projektet finansieras av Leader PH och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och kommer att pågå under hela 2024.

Intresserad eller vill veta mer? Kontakta:

  • Annika Nilsson, Perstorps kommun, annika.nilsson@perstorp.se, 0435-39259
  • Annhild Månsson, IUC, annhild.mansson@iucsyd.se, 0707-73 56 55
  • Elin Dagerbo, Coompanion Skåne, elin.dagerbo@coompanion.se 0700-91 91 41

Senast uppdaterad: