Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Perstorp deltar i Insikt för bättre insikt om kunders nöjdhet

Perstorp deltar i Insikt som är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning.

Bildcollage med två bilder där den första och största föreställer kommunens näringslivschef Annika Nilsson. Den andra bilder visar frågetecken som klippts ut i olika färger bland annat rosa och brunt.

"Genom att delta i Insikt kan stärka kundnöjdheten i hela organisationen", säger näringslivschef Annika Nilsson

I första hand mäts servicen för gruppen företagare, men deltagande kommuner har även möjlighet att mäta nöjdheten hos privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer.

En enkät skickas till kunder (företagare, privatpersoner med flera) som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mätperioden.

Sju myndighetsområden mäts: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, upphandling samt serveringstillstånd.

Resultaten kan löpande följas via en webbportal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som på ett tydligt sätt åskådliggör resultaten över tid.

- Detta gör vi för att stärka kundnöjdheten i hela organisationen. Vi kan genom verktyget följa upp kundnöjdheten, reflektera över resultaten samt vidta och kommunicera åtgärder, säger näringslivschef Annika Nilsson.

Senast uppdaterad: