Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Treårig satsning ska få utrikesfödda kvinnor in på arbetsmarknaden

"Första Steget" är ett nytt treårigt projekt i syfte att hjälpa och stötta utrikesfödda kvinnor mot arbete och utbildning

”Första steget – en väg för utrikesfödda kvinnor in på arbetsmarknaden” är en treårig satsning som ska genomföras av Perstorps och Klippans kommuner och Arbetsförmedlingen i samverkan med Försäkringskassan och Region Skåne med start våren 2019.
Syfte att hjälpa och stötta kvinnorna mot arbete och utbildning.

Projektet, som utgår från individens förutsättningar, går ut på att samordna samhällets resurser och insatser så att utrikesfödda kvinnor som står långt från arbetsmarknaden får effektivast möjliga stöd.

Slår det väl ut kan attityden till studier, arbete och integration förbättras i hela familjer – och om de metoder som ska prövas i projektet fungerar införs de i kommunernas ordinarie verksamhet i samverkan med Arbetsförmedlingen. På så vis kan projektet både gynna deltagarna och ge kommunernas och Arbetsförmedlingens medarbetare nya verktyg.

Samordningsförbundet NNV Skåne, som startade i januari 2018, stödjer inblandade parter finansiellt samt stödjer och utvecklar tvärsektoriella insatser mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och de fem kommunerna Båstad, Perstorp, Klippan, Ängelholm och Örkelljunga.

"Om fler utrikesfödda kvinnor får hjälp att hitta en väg till utbildning, arbete och egen försörjning spiller de positiva effekterna över även på nästa generation. Samordningsförbundet NNV Skånes uppgift är att hitta lösningar och redskap för att förändra och förbättra människors livssituation samt hitta gemensamma lösningar för att öka graden av självförsörjning genom sysselsättning. Det är en av flera anledningar till att Samordningsförbundet NNV Skåne finansierar insatsen Första steget", skriver förbundschef Lena Alderskiöld i ett pressmeddelande. Pdf, 212.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Projektet, vars mål är att stimulera och motivera, ska inte bara öka möjligheterna för de utrikesfödda att integreras i samhället.

"Första Steget" ska också ge dem insikt om såväl egna förmågor som de behov och krav som finns samt den kompetens som nu efterfrågas mest ute på arbetsmarknaden. Tanken är att starta grupper om 5-10 kvinnor regelbundet. Deltagarna ska få chansen till individuell kartläggning och direkt matchning mot yrken där det råder stor brist på arbetskraft.

Läs mer om projektet i aktuellt pressmeddelande Pdf, 212.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: