Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Ny cykelkurs för utrikesfödda kvinnor

Cykelkurs för utrikesfödda kvinnor är ett samarbete mellan Arbetsmarknadsenheten och ABF.

Arbetsmarknadsenheten i Perstorp leder ett antal projekt där två av projekten vänder sig till utrikesfödda kvinnor. I kontakten med dessa kvinnor har det framkommit att en hel del inte har lärt sig cykla. Arbetsmarknadsenheten tog därför kontakt med ABF med en idé om att starta en cykelkurs i Perstorp. En kurs som nu är i gång.


- Anders Berling hos ABF var med direkt och tog ansvaret för att sy ihop en cykelkurs där finansiering sker via NAD. (Nätverk – Aktivitet – Delaktighet) För att hitta deltagare som är aktuella för NAD-aktivitet har Siripong Boonchuvong hos Arbetsförmedlingen i Klippan varit nyckelperson och gjort ett mycket bra arbete där Christina Lilja också är cirkelledare, berättar Fredrik Lövgren, processledare för "Första steget" som är ett Finsamprojekt.

Kursen är nu igång och åtta deltagare varvar teori med praktik. Totalt sju tillfällen är inplanerade.

- Det är mycket bra kurs men cyklarna är jättestora, säger en av deltagarna.

En synpunkt som fått arrangörerna att tänka till och lovar nu:

- Vi ska se till att det finns mindre cyklar till nästa tillfälle, säger Fredrik Lövgren.

Fakta/Finsam
Samordningsförbundet NNV Skåne finansierar, stödjer och utvecklar tvärsektoriella insatser inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och de fem kommunerna Båstad, Perstorp, Klippan, Ängelholm och Örkelljunga. Samordningsförbundet NNV Skåne bildades i januari 2018.

Senast uppdaterad: