Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Inspiration för vård och omsorgspersonal
om digitaliseringens möjligheter

Per Mosseby föreläser om digitaliseringens möjligheter för vård- och omsorgspersonal

"Digitaliseringens möjligheter" heter föreläsningen som Per Mosseby håller för vård och omsorgspersonal under hösten.
Föreläsningarna ingår i Projekt GoDig (Go Digital).

Projekt GoDig genomförs i samarbete mellan Perstorp, Östra Göinge och Osby kommuner och innehåller kompetenshöjande utbildningar inom digitalisering för vård- och omsorgspersonal. Totalt kompetensutvecklas cirka 750 medarbetare varav 150 i Perstorp. Tanken är att välfärdsteknik och digital utveckling ska vara en naturlig del i arbetet. Under våren har utbildningar genomförts i omgångar för att nu under hösten kompletteras med föreläsningar. 

På onsdagen gästade Per Mosseby Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Perstorp för en föreläsning (men i två omgångar. En förmiddagsgrupp och eftermiddagsgrupp) med workshop i lokalen Karpen på kommunhuset. Per har bakgrund som internetentreprenör, kommunstyrelseordförande och chef för digitaliseringsfrågorna på Sveriges Kommuner och Landsting. Under föreläsningen berättade han bland annat om internets utveckling samt tog upp artificiell intelligens som en möjlighet.

- Ai är en utmaning. Maskiner kan bidra med mycket arbete men de har inga känslor som vi människor har. Vi kan till exempel läsa av att en människa har ledsna ögon trots att personen ler, säger projektledare Christina Hansson och fortsätter:

- Vi har bokat Per för att ge vård och omsorgspersonal inspiration i digitaliseringens möjligheter. Fokus ligger på verksamhet och framtida behov. Hur kan personalen dra nytta av den digitala tekniken i det dagliga arbetet nu och 20-25 år framåt i tiden? Tanken är att tekniken ska vara ett komplement och underlätta arbete och inte ersätta personalens uppgifter. 

Per Mosseby upplever det som att tiden är mogen för personal att lära sig/få mer kunskap om digitaliseringens möjligheter.

- Ja, det är många som vill ha utbildning om tekniska hjälpmedel och digitalt stöd. Tycker också det är kul att man som här väljer att ha ett projekt som når medarbetarna och att de är delaktiga.

Per Mosseby återkommer till Perstorp för ytterligare föreläsningar i november och december så all berörd vård och omsorgspersonal får möjlighet att lyssna/delta.

Totalt omfattar projekt GoDig 6,3 miljoner kronor och finansieras delvis med medel från Europeiska socialfonden. Perstorps kommun har beviljats 700 000 kronor. Projektets slutdatum är 31 december men en slutkonferens hålls i Broby 7 februari 2020.


Mer information på Europeiska socialfondens webbplats Länk till annan webbplats.


Europeiska socialfonden

Senast uppdaterad: