Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Koll på samhället med utbildningstema

Projekt koll på samhället med tema utbildning

Projektet "Koll på samhället" hade tema utbildning på den senaste träffen.
Syftet med aktiviteten är att öka kunskapen om det svenska samhället för personer i åldern mellan 15-20 år födda i ett annat land men som nu bor i Perstorps kommun.

Träffarna med varierande teman äger rum på måndagar till och med den 18 november. Om det är något ämne som verkar intressant är även deltagare som inte är utlandsfödda välkomna.

Fritidsgården Ozvald på Oderljungavägen 20 är platsen där träffarna äger rum mellan klockan 16:45-17:45.

Inplanerade teman är bland annat:

  • Låna pengar, sparande, budget, skulder och kronofogden.
  • Dina rättigheter och skyldigheter.
  • Arbetsmarknad efter skolan.
  • Skolgång, utbildning i Sverige och din ekonomi under studietiden.
  • Hälsofrågor.
  • Det svenska föreningslivet.
  • Boende.
  • Jämlikhet och jämställdhet.

Informationen sker på lätt svenska tillsammans med gruppdiskussioner.

På den senaste träffen fick deltagarna, (12 killar och fyra tjejer) lyssna till Ida Lilja, studie och yrkesvägledare på Centralskolan och Ulla Ekman, studie och yrkesvägledare på Artur Lundkvist utbildningscentrum som bland annat berättade om hur utbildningssystemet fungerar i Sverige

- De pratade även om utbildningsnivåer, viktiga punkter att känna till om skola och yrken, vad är det som styr din framtid, hur man väljer och löneskala för vissa yrken, berättar projektledare Ahmad Khorabi.

Den som är intresserad eller har frågor om projektet är välkommen att kontakta Ahmad via e-post: ahmad.korabi@perstorp.se eller telefon: 0435-391 06

Senast uppdaterad: