Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Kom med i någon
av vårens samtalsgrupper

Fyll i beskrivning av bilden

Välkommen till anhörigstödets samtalsgrupper våren 2018

Grupperna är till:

  • För dig som lever tillsammans med någon som är långvarigt eller kroniskt sjuk. Nystart 15 januari klockan 17. Föranmälan
  • För föräldrar till barn/ungdomar med NPF – neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Nystart 29 januari klockan 17. Föranmälan.
  • För dig som stöttar och hjälper någon som drabbats av psykisk ohälsa. Nystart 5 februari klockan17. Föranmälan.

Välkommen också att ansluta dig till befintliga grupper med tema Demens, Äldre och vuxna inskrivna i LSS.

Deltagande i samtalsgrupperna är utan kostnad, fika till självkostnadspris. Grupperna leds av anhörigkonsulenten.

Plats: Träffpunkten, Hantverkaregatan 9A

För mer information och anmälan vänligen kontakta anhörigkonsulenten på telefon 0435-392 39, e-post: anhorigkonsulent@perstorp.se eller SMS: 0734-29 12 10

Senast uppdaterad: