Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Kontaktpolitiker för vård & omsorg

Fyll i beskrivning av bilden

Vid sitt sammanträde den 13 juni utsåg Socialnämnden kontaktpolitiker för de olika verksamheterna som bedrivs inom Vård och omsorg.

De verksamheter som berörs är de särskilda boendena, hemtjänsten och omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Följande förtroendevalda är utsedda till kontaktpolitiker:

Österbo: Britt-Inger Andréasson, Christer Tingren, Göran Långström
Ybbåsen: Berith Lantz, Krister Lundström, Torgny Lindau
Hemtjänsten: Elisabeth Holmer, Jenny Delén, Lars Ottosson
OF: Catharina Tann, Anders Westerlund, Thomas Johansson

Senast uppdaterad: