Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Projekt DIDEC: Föreläsning om utveckling
av digitala innovationer

Välkommen att ta del av en intressant föreläsning som tar sin utgångspunkt i Projekt DIDEC (Digital Innovation for Dementia Care), och kommer illustrera hur innovation kan ta sitt uttryck väl ute i en verklig vårdmiljö.

Didecföreläsning 12 mars på Kulturkvarteret i Kristianstad

Klicka på bilden för mer information

I föreläsningen får deltagarna ta del av erfarenheter från det pågående samverkansprojektet DIDEC med testbädd på Österbo i Perstorp. Framförallt diskuteras frågan: Hur kan styrning, ledning och kommunikation övervinna motsättningar, motstånd och organisatoriska hinder?

Föreläser gör:

  • Daniela Argento - biträdande professor i företagsekonomi vid Fakulteten för ekonomi på Högskolan Kristianstad. Hon undervisar i redovisning och verksamhetsstyrning samt är ansvarig för inriktningen Redovisning och Revision på Ekonomprogrammet vid Fakulteten för ekonomi. Daniela forskar kring frågor som berör styrning och effektivitet inom offentlig verksamhet, införandet av “smart city”-strategier, organisationsförändringar samt företags fokus på och redovisning av hållbarhetsarbete.

  • Frida Beijer Brondén - arbetar som utvecklingsstrateg i Perstorps kommun och projektleder innovationsprojektet Testbädd DIDEC – Digital Innovation for Dementia Care. I projektet utgår man helt ifrån vilka behov som finns inom demensvården, och utvecklar tekniken därefter. Projektet bygger på ett nära och tillitsbaserat samarbete mellan kommun, näringsliv och forskning, där de största framgångsfaktorerna stavas flexibilitet, engagemang, målmedvetenhet och viljan från alla involverade till att förbättra vården för individer med en demenssjukdom.

  • Eva Lövstål - är universitetslektor i industriell ekonomi vid Blekinge Tekniska Högskola. Som tidigare medarbetare vid Högskolan Kristianstad har hon flera pågående samarbeten med kollegor vid Högskolan Kristianstad, bland annat inom ramen för forskningsmiljön GRIP. Eva undervisar i verksamhetsstyrning, ledning och organisation samt i entreprenörskap och innovation. Hennes forskning handlar framförallt om styrning och ledning i innovativa miljöer. Hon intresserar sig speciellt för balansgången och motsättningen mellan att styra och kontrollera medarbetare å ena sidan samt att skapa frihet och utrymme å andra sidan.

Plats: Kulturkvarteret, Kristianstad. Torsdag 12 mars klockan 12:15

Fri entré!

Senast uppdaterad: