Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Samhällsprojekt med tema arbete

Projekt koll på samhället Anette Unkuri och Nehar Popova från Arbetsförmedlingen , berättade om hur Arbetsförmedlingen hjälper arbetsgivare och arbetssökande att hitta varandra.

Anette Unkuri och Nehar Popova från Arbetsförmedlingen berättade om hur Arbetsförmedlingen hjälper arbetsgivare och arbetssökande att hitta varandra.

Projekt "Koll på samhället" , med ungdomar i ålder 15-20 år, boendes i Perstorp och födda i annat land som målgrupp, hade tema arbete på den senaste träffen.

19 deltagare kom till föreläsningen där Anette Unkuri och Nehar Popova från Arbetsförmedlingen berättade om hur de hjälper arbetsgivare och arbetssökande att hitta varandra.

- Deltagarna fick bland annat information om arbetsmarknadsläget 2019, yrken på högskolenivå, yrken inom övriga utbildningsnivåer, arbetsmarknadsutbildning och framtidens yrken, berättar projektledare Ahmad Korabi.

Syftet med projektet är att erbjuda möjligheten att ta del av viktig information och öka kunskaperna om det svenska samhället.
Varje torsdag på fritidsgården Ozvald till och med den 16 maj sker samtal, diskussioner och information med start klockan 17 om bland annat hälsa, ekonomi, rättigheter och skyldigheter, arbetsmarknad efter skolan, utbildning i Sverige och det svenska föreningslivet.

Informationen sker på lätt svenska tillsammans med grupp-diskussioner.

Platsen för projekt "Koll på samhället" är: Fritidsgården Ozvald, Oderljungavägen 20, 284 33 Perstorp

Deltagande är frivilligt.

Välkommen!

Senast uppdaterad: