Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Startskott för innovationsprojekt

Fyll i beskrivning av bilden

Dagen D är här.

D som i projektstart på Österbo, det särskilda boendet med demensinriktning, för DIDEC (Digital Innovation för Dementia Care) vilket är ett projekt vars syfte är att förbättra utbudet av innovativa produkter och tjänster för demensvård. Syftet är också att förbättra vården och höja livskvalitén hos individer med demenssjukdom genom att utnyttja välfärdstekniken. Dessutom ska den digitala kompetensen höjas hos personal inom vård- och omsorg, brukare och anhöriga via ett parallellt projekt (GoDig) som leds av delprojektledare Christna Hansson.
I projekt DIDEC, som leds av projektledare Frida Beijer (bilden), samarbetar Perstorps Kommun med Medeon Science Park, Krinova Science Park, Blue Science Park, Högskolan i Kristianstad, Kunskapscenter Demens (Region Skåne), Kommunförbundet Skåne, Link (på ingång), Minc Incubator (på ingång) och SmiLe (på ingång) och Perstorps Demensförening.

Perstorps Kommun har totalt beviljats 3,6 miljoner kronor från Europeiska Regionalfonden och Europeiska Socialfonden för de båda projekten.

- Vi tror otroligt mycket på det här och vet att vi kommer att lyckas, säger Annelie Börjesdotter, förvaltningschef på socialförvaltningen.

På sikt förväntas DIDEC bidra till regional hållbar tillväxt genom konkurrenskraftigare näringsliv samt förbättrad hälsa hos individer med demenssjukdom.

På Österbo skapas en så kallade testbädd vilket är en miljö där företag i samverkan med aktörer inom hälso- sjukvård eller äldreomsorg kan testa nya idéer i praktisk verklighet redan under utvecklingsfasen.

Läs mer om DIDEC här

 

Medverkande aktörer i projekt DIDEC samlade under uppstartsträffen på Österbo

Medverkande aktörer i projekt DIDEC samlade under uppstartsträffen på Österbo

 

Projektet är delfinansierat av Europeiska Regionalfonden:

Projekt DIDEC

Senast uppdaterad: