Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Äldre mer nöjda med hemtjänsten

Fyll i beskrivning av bilden

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen egentligen?
Socialstyrelsen har skickat en undersökning till äldre personer som har någon form av insats från Perstorps kommun för att få svar.

Nu är resultatet klart och det visar sig att brukarna sammantaget är mycket nöjda med hemtjänstens arbete. På en skala där 100 procent är bäst får Perstorp totalt 85. Högst enskilda svar fick Perstorp på frågorna ”Känner du förtroende för personalen?” och ”Får bra bemötande av personalen”. Där blev resultatet 90.


- Det är verkligen roligt och ett kvitto på att alla medarbetare gör ett jättejobb, säger Maria Lundin, områdeschef på Ybbåsen.


Den enskilda fråga där andelen positiva svar var lägst löd ”Kan påverka vid vilka tider man får hjälp”. Där var siffran 45.

- Med svaren som grund fortsätter målarbetet att bli bättre på alla plan, säger Victor Vilsmyr, utvecklingsstrateg på socialförvaltningen.

Resultatet från brukarundersökningen presenterades för personalen inom hemtjänsten i samband med en arbetsplatsträff på kommunhuset.

Totalt svarade 97 personer på undersökningen vilket ger en svarsfrekvens på 54,2 procent.

Senast uppdaterad: