Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Ansök om kostnaden för föreningsaktiviteter
till barn och ungdomar

Perstorps Kommun arbetar aktivt för att förbättra barns uppväxtvillkor.
Därför informeras nu föräldrar om möjligheten att ansöka om kostnaden (maximalt tusen kronor per barn) för föreningsaktiviteter till barn och ungdomar upp till 18 år för den som uppbär ekonomiskt bistånd.

Perstorps kommun informerarar om möjligheten att ansöka om kostnaden för föreningsaktiviteter till barn och ungdomar upp till 18 år om du/ni uppbär ekonomiskt bistånd.

Perstorps kommun erbjuder föräldrar möjligheten att ansöka om kostnaden för föreningsaktiviteter till barn och ungdomar upp till 18 år för den som uppbär ekonomiskt bistånd.

Exempel på föreningsaktiviteter kan vara musik och/eller kultur samt medlemskap, terminsavgift och viss /del av utrustning.

Notera att om barnet har eller vill börja på en fritidssysselsättning/föreningsaktivitet behöver förälder lämna in en ansökan tillsammans med kvitto eller faktura på kostnaden till socialsekreterare för ekonomiskt bistånd för att personal ska ha möjlighet att utreda ansökan.

Vänliga hälsningar socialsekreterarna i Perstorps Kommun

Senast uppdaterad: