Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Brukarundersökning funktionshinder görs under hösten

Fyll i beskrivning av bilden

Under september och oktober genomförs en nationell brukarundersökning inom funktionshinderområdet.

Samtliga brukare med insatser inom kommunens LSS- och socialpsykiatriverksamheter erbjuds delta i en enkätundersökning för kvalitetsutvärdering av verksamheterna.

Det är frivilligt att delta och alla svar är anonyma. Enkäten är framtagen i samråd med kommuner, privata aktörer, forskare och brukare.

Enkäten genomförs på dator, surfplatta eller smart telefon. Om enkäten skrivs ut och brukaren svarar på papper, skall svaren ändå rapporteras in i Pict-o-stat. Brukaren svarar självständigt eller med hjälp av en oberoende frågeassistent. Företrädare eller anhöriga ska inte hjälpa till att svara på frågorna.     

Frågorna är utformade med bild- ljud- och talstöd.

Enkäten innehåller sju till åtta frågor och tar några minuter att besvara. Analysen kommer senare att finnas tillgängliga på den offentliga sajten Kolada som är en databas med statistik över kommuner och landsting.

Resultatet från brukarundersökningen presenteras i kommun- och landstingsdatabasen Kolada senast i januari 2019. Resultatet redovisas per fråga på kommun, verksamhetsområdes- och enhetsnivå (om fler svarande än fem finns). 

Syftet är att resultaten efter enkätsvaren ska kunna visa på områden och delar där man är nöjd eller mindre nöjd och där verksamheterna kan utveckla och förändra insatserna i ett systematiskt förbättringsarbete.

Mer information finns på SKL:S webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: