Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Ny rapport: Färre barn lever
i fattigdom i Perstorp

Fyll i beskrivning av bilden

Barnfattigdomen minskar i Skåne och i Sverige. Det visar Rädda Barnens nya rapport. Perstorps kommun redovisar en förbättring från 18 procent till 15 procent.


Motsvarande siffra för 2015 visar också att Perstorp förbättrat resultatet från 21,6 procent till 15,6 procent. I Rädda Barnens rapport vägs parametrar in inom inkomst, försörjningsstöd och boendekostnad

Siffran för Perstorp är visserligen fortfarande hög men det pågående arbetet visar att det går åt rätt håll. Kommunens socialsekreterare och övrig personal, jobbar aktivt med personer i behov av ekonomiskt bistånd. Målet är att så många vuxna som möjligt ska vara självförsörjande.

- Det är ett jättebra arbete som gjorts hittills och vi fortsätter samarbetet med vår egen arbetsmarknadsenhet och Arbetsförmedlingen. Dessutom har socialnämnden som mål att titta närmare på hur många barn som växer upp i familjer med försörjningsstöd, säger socialchef Annelie Börjesdotter.

Enligt Rädda Barnens rapport lever 186 000 barn i ekonomisk utsatthet i Sverige idag. Andelen fattiga barn i Sverige var enligt Rädda Barnens fattigdomsdefinition 9,3 procent år 2016 vilket är en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med 2015. Barnfattigdomen är störst i Malmö där mer än var fjärde barn lever i fattigdom (25,2 procent). I Kungsbacka är siffran lägst (2,5 procent).

Rapporten baseras på statistik från hela år 2016.

Hela Rädda Barnens rapport finns att läsa här Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: