Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Projekt DIDEC sprider sig

Fyll i beskrivning av bilden

Onsdagen var en hektisk dag för inblandade i Projekt Didec.
Såväl videoinspelning och radiointervju stod på agendan.

Projektet (DIDEC, Digital Innovation for Dementia Care) syftar bland annat till att höja livskvalitén hos individer med en demenssjukdom samtidigt som det förväntas förbättra utbudet av innovativa produkter och tjänster för demensvård. Det pågår till 2021.

Perstorps kommun har beviljats 2,9 miljoner kronor av från Europeiska Regionalfonden. (Perstorps kommun, Medeon och Krinova bidrar tillsammans med lika mycket så totala summan för hela projektet är drygt sex miljoner kronor)

I projektet som startades i februari 2018 ska kommunens omvårdnadspersonal tillsammans med företag, forskning, anhöriga, civilsamhälle och brukare utveckla innovativa produkter och lösningar för värdeskapande och personcentrad demensvård.

En så kallad testbädden har skapats på Österbo, ett särskilt boende med demensinriktning på vilket det bor cirka 30 brukare. Testbädd DIDEC är en testmiljö där idéer, tjänster, metoder och produkter kan testas, valideras och utvecklas i en verklig vårdmiljö. Enda kravet på idén, tjänsten, metoden eller produkten är att motivet bakom lösningen, och effekten av densamma i slutändan ska kunna mätas i höjd livskvalité för individer med kognitiv svikt till följd av en demenssjukdom. Exempel på tänkbara lösningar kan vara VR-glasögon, sensorer, GPS-positionering.

Om ovan nämnd information och mer därtill fick inblandade, projektledare, personal och chefer berätta för Radio Kristianstad och Kommunförbundet Skåne som båda intresserat sig för projektet. Kommunförbundet spelade in en video det är månadens projekt medan radion gjorde en intervju för framtida sändning

- Vi tror mycket på projektet. Fler är intresserade och hör av sig till oss. Till exempel har vi fått kontakt med forskare på KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) som vill vara med, säger förvaltningschef Annelie Börjesdotter.

- Det viktigaste är att allt utgår från individen och personalen. Vi har en projektledare på plats på Österbo som regelbundet och nära följer upp och för dialog med inblandade parter, berättar utvecklingsstrateg Frida Beijer.

Mer information om DIDEC

Senast uppdaterad: