Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Samarbete och behov nyckelord
på digitaliseringskonferens

Konferens projekt Didec Folkets Park i Perstorp med hundra deltagare.

”Digitalisering av demensvård – en utveckling helt på individens villkor” var rubriken för den halvdagskonferens som arrangerades i Folkets Park

 

Konferensen arrangerades av Perstorps kommun som i samarbete med Krinova Incubator & Science Park och Medeon Science Park driver test- och utvecklingsmiljön DIDEC (Digital Innovation for Dementia Care) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Projektet syftar till att öka livskvalitén för individer med en demenssjukdom samt öka innovations- och konkurrenskraften hos Life Science Företag. En så kallad testbädd har skapats på det särskilda boendet Österbo. Såväl personal, som anhöriga är involverade.

- Det är en förmån att få ingå i projektet. Engagemanget är stort från alla inblandade, inte minst från projektägare, projektledning och medarbetare i Perstorp. Jag känner att resultatet kommer bli fantastiskt för dem projektet verkligen riktar sig mot, brukare/personer som på något sätt påverkas av en funktionsvariation på grund av deras demens, sa Torben Olsson från Krinova Incubator & Science Park.

- Det är genom samarbeten bra lösningar kommer. Och här jobbar vi verkligen tillsammans över gränserna tillade han också.

Konferensen innehöll framföranden med rubrikerna: Varför projekt DIDEC, och hur, Juridik vid testbäddsprojekt inom demensvård, Innovation för att göra levnadsberättelsen levande, Innovation för färre läkemedelsavvikelser, Att arbeta i ett utvecklingsprojekt – en personals bekännelser och vad händer med en verksamhet när man genomför ett utvecklingsprojekt?

Ulrika Landin, vd för företaget Finn Medicinen, berättade bland annat om deras resa i projektet. Från att ha utvecklat en knapp "No pressure" i syfte att underlätta för personer att ta sin medicin, har företaget via sin medverkan i projekt DIDEC utvecklat ett hjälpmedel, en knapp i medicinskpået i rummet hos en individ, som ska ska förenkla medicinering på vårdavdelningen. Målet är att minska antalet avvikelser och avlasta personal.

- När personal gett medicin och ska lämna rummet trycker denne på en knapp placerad på medicinskåpet vars signal sedan registreras som klar i ett webbbaserat schema. Svart text ändras till grön. Får inte individen sin medicin på utsatt tid eller glöms bort blir inlagd text röd och ett påminnelsemeddelande skickas ut via sms till en funktionstelefon, berättade Ulrika bland annat.

Projektledare Frida Beijer modererade konferensen och tryckte bland annat på betydelsen av att tänka behov.

- Det är ett spännande arbete som vi bedriver i nära samarbete med forskning och företag, och där produktutvecklingen helt och hållet utgår ifrån de behov som finns inom demensvården. Det gäller att utveckla för i morgon det vi vet idag.

Deltog på konferensen gjorde nära hundra personer, politiker, chefer, strateger och verksamhetsutvecklare inom kommun, representater från statliga myndigheter och region/landsting samt personal inom vård- och omsorg, forskare och akademi, företag och Science Parks, anhörigföreningar och intresseorganisationer.

Fakta/DIDEC

Testbädd DIDEC är en testmiljö där idéer, tjänster, metoder och produkter kan testas, valideras och utvecklas i en verklig vårdmiljö. Enda kravet på idén, tjänsten, metoden eller produkten är att motivet bakom lösningen, och effekten av densamma i slutändan ska kunna mätas i höjd livskvalité för individer med kognitiv svikt till följd av en demenssjukdom. Testmiljön är förlagd till Österbo särskilda boende i Perstorps kommun.

Syftet med DIDEC är att:

  • Höja livskvalitén hos individer med en demenssjukdom.

  • Förbättra utbudet av innovativa produkter och tjänster för demensvård.

  • Öka innovationskraften, konkurrenskraften och tillväxten inom Life Science Små- och medelstora företag (<250 anställda) inriktade mot tekniklösningar för demensvård.

Mer om projekt DIDEC finns via www.perstorp.se/projektDIDEC Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projektet är delfinansierat av Europeiska Regionalfonden:

Projekt Didec delfinansieras av Europeiska Regionalfonden

Senast uppdaterad: