Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Välkommen ta del av anhörigstöd - studiecirklar, utbildningar och kurser ordnas i höst

På Träffpunkten, Postgatan 2, ligger Träffpunkten som erbjuder stöd till anhöriga och frivilliga.
I höst ordnas till exempel utbildningar, kurser och studiecirklar.

Bildcollage kurser utbildningar anhörigstöd - Träffpunkten

Välkommen delta i kurser, utbildningar och studiecirklar som ordnas via Träffpunkten på postgatan. Notera att aktiviteterna kräver föranmälan.

Studiecirklar för anhöriga

Deltagandet är kostnadsfritt och träffarna leds av anhörigkonsulenten. Minst fem och max åtta deltagare.

Återhämtningsguiden- för dig som står nära någon som mår dåligt av psykisk ohälsa.

Du kanske är förälder, syskon, barn, vän eller partner. Målsättningen är att ge dig värdefulla erfarenheter, strategier som hjälper dig i vardagen, hopp och om vägar vidare. Materialet har tagits fram av NSPH – Nationell samverkan för psykisk hälsa i Skåne.

  • Fem tillfällen med start torsdag den 2 september klockan 13:30 – 15:30. Obs! Anmäl dig senast 30/8

Balans i Livet

Torsdagar ojämna veckor kl. 9.30 – 11 under perioden 2/9 – 9/12. Har du en stressig vardag och tillvaro? Svårt att slappna av? ”Balans i livet” kan hjälpa dig med enkla tips och övningar som du själv kan göra sedan när du behöver komma ner i varv. Vi gör samma enkla övningar varje gång så att du har möjlighet att ”träna in” dem.
Vi gör lite enklare avslappnings, balans och styrkeövningar – övningar som kan göras sittandes/ståendes vid stol. Vi pratar också om enklare tips i vardagen som till exempel att göra något roligt, om mat, mediciner, trygghet, säkerhet och sömn.

  • Fika till självkostnadspris. Anmäl dig senast dagen innan.


Om kognitiv svikt och demenssjukdomar

Studiecirkeln är skräddarsydd för dig som är anhörig och kan ge dig kunskaper som underlättar din vardag. Om du hjälper, stöttar eller tar hand om en person med demens/kognitiv sjukdom räknas du som anhörig. Utbildningen har tagits fram av Region Skåne och innehåller bland annat demens/kognitiv sjukdom, samhällsstöd, juridiska aspekter och svåra beslut, bemötande, hjälpmedel och anhörigskap.

  • Tio tillfällen med start tisdag den 7 september klockan 13:30 - 15:30. Anmälan senast 3 september

 


Kontakt: Träffpunkten

Ybbåsen, Postgatan 2

Telefon 0435-392 39
SMS: 0734 29 12 10
E-post: lena.jonsson@perstorp.se

Senast uppdaterad: