Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Växa tryggt en trygghet för förstföderskor -
nu även i Perstorp

Växa tryggt är ett utökat hembesöksprogram för förstföderskor. Familjerna erbjuds sex hembesök av barnhälsovårdssjuksköterska från barnhälsovården tillsammans med barnmorska från mödrahälsovården, tandsköterska/tandhygienist från tandvården samt föräldrastödjare från socialtjänsten.
Med start i oktober erbjuds alla förstföderskor i Perstorp möjligheten att ingå i programmet.

Växa tryggt är ett utökat hembesöksprogram för förstföderskor. Familjerna erbjuds sex hembesök av barnhälsovårdssjuksköterska från barnhälsovården tillsammans med barnmorska från mödrahälsovården, tandsköterska/tandhygienist från tandvården samt föräldrastödjare från socialtjänsten. Familjens Hus Perstorp.

Växa tryggt är ett utökat hembesöksprogram för förstföderskor som erbjuds i Perstorp från och med oktober. Familjerna erbjuds sex hembesök av barnhälsovårdssjuksköterska från barnhälsovården tillsammans med barnmorska från mödrahälsovården, tandsköterska/tandhygienist från tandvården samt föräldrastödjare från socialtjänsten. På bilden ses Magnus Hansson, familjestödjare, Kristina, tandsköterska (Oral Care), Katja Assarsson, barnhälsovården, Eva Ehnberg, barnmorska och Jennika Nilsson, barnhälsovården.

Växa tryggt utgår också från barnkonventionen då barnets rättigheter tillgodoses genom att stöd i föräldraskapet (artikel 5, 18 och 31) erbjuds och som alla offentliga aktörer har de som arbetar med Växa tryggt ett ansvar och en skyldighet att gripa in när föräldrar inte klarar av sin föräldraroll och när barnets rättigheter inte tillgodoses inom familjen (art 19). De fyra grundprinciperna (artikel 2, 3, 6 och 12) ligger till grund för hela det utökade hembesöksprogrammet.

Läs Barnkonventionen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

- Det är premiär för Perstorp att alla förstföderskor erbjuds möjligheten att ingå i programmet. Vi ser fram mot det och hoppas på ett bra gensvar då vi startar upp i oktober, säger Anne Banke samordnare på Familjens Hus.

Syftet med Växa tryggt är att förbättra förutsättningarna för barnets hälsa genom att tidigt erbjuda stödjande insatser. Hembesöken ger dessutom möjlighet till extra tid och stöd för föräldrarnas många frågor som finns när man blir förälder för första gången.

Till skillnad från barnhälsovårdens basprogram som erbjuder alla familjer två hembesök av barnhälsovårdssjuksköterska, ett när barnet är nyfött och ett vid åtta månader förläggs ytterligare fyra besök i hemmet. Hembesöken i Växa tryggt ska vara en integrerad del av det sedvanliga basprogrammet som används inom barnhälsovården.

På de sex hembesöken är barnhälsovårdssjuksköterskan med på alla sex, föräldrastödjare på fyra, tandsköterska/tandhygienist på ett och barnmorska på ett. I största möjliga mån ska det vara den barnmorskan som följt föräldrarna under graviditeten som också följer med på det första hembesöket.

Läs mer om Växa Tryggt på Kommunförbundet Skånes webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: