Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Allemansrätten ger oss tillgång till naturen

Allemansrätten gör att vi alla har tillgång till naturen, men inte utan såväl rättigheter som skyldigheter. Det innebär bland annat att ta ansvar för natur och djurliv samt visa hänsyn mot markägare och andra besökare.

Kor i hage i collagebild tillsammans med text Ta hand om varandra och naturen. Ingår i information om allemansrätten.

Allemansrätten innebär frihet under ansvar. Vår frihet att få vara nästan överallt i naturen, bara vi visar hänsyn och inte stör och förstör. Den ger oss en rätt och möjlighet att gå över annans mark och att tillfälligt uppehålla oss där. Allemansrätten innebär också en skyldighet att visa hänsyn; att inte skada omgivningen eller störa vare sig djur- och växtliv eller andra personer som bor eller vistas där. På Naturvårdsverkets webbplats finns all information om vad som gäller.

Allemansrätten välkomnar alla ut i naturen, oavsett om det är för att vandra, campa, klättra, plocka blommor eller cykla.

Så länge vi inte stör eller förstör.

Allemansrätten gäller på både land och vatten vilket innebär att du får gå i land, bada, ankra och tillfälligt förtöja vid strand eller brygga som inte tillhör tomt eller är fågelskyddsområde.

På Naturvårdsverkets webbplats finns sidan Det här gäller vid olika aktiviteter  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.där all information finns beskriven område för område. På webbplatsen finns även teckenspråktolkat material Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och information på andra språk. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar om allemansrätten finns att ladda ner i pdf-form från Naturvårdsverkets webbplats här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Se också till att hålla avstånd till andra människor, djur och bostadshus. Hemfridszonen är området närmast ett bostads- eller fritidshus och du får inte störa de boende. Det finns inga generella mått för hur stor hemfridszonen är. Tänk på att inte hålla till för nära bebodda hus om du ägnar dig åt en aktivitet som kan vara störande för de som bor där.

Viktigt är också att hålla hund kopplad, visa hänsyn vid badstränder, tänka på brandrisken, alltid ha vatten till hands och bara elda på anvisade platser.

Vidare är det förbjudet att gå på åkrar med växande gröda och kom ihåg att alltid stänga grinden till beteshagar om du passerar.

Skräpa heller inte ner, ta med ditt skräp till närmaste papperskorg eller ta med det hem.

Enligt allemansrätten är det okej att cykla i naturen men kom ihåg att göra det på ett sätt som inte skadar marken. Cykla inte över någons tomt eller över skogsplantering med späda plantor som kan ta skada. Undvik också att cykla på ställen där marken är blöt eller känslig, exempelvis berghällar med mossor och lavar och ängs- och kärrmarker.

Viktigt att notera är att Allemansrätten inte gäller för elcykel.

Tack vare Allemansrätten är det även möjligt att tälta enstaka dygn ute i naturen. Här några tips för att övernattningen utomhus ska bli så bra som möjligt:

  • Kolla upp området där du tänkt tälta. I vissa områden kan det vara förbjudet.
  • Slå upp ditt tält på tålig mark. Du får inte tälta på betes- eller jordbruksmark som används eller på planteringar.
  • Tälta inte nära bostäder.

 

Se film om allemansrätten i spelaren nedan:


Allemansrätten är ingen lag och det finns heller ingen lag som exakt definierar den.
Däremot omges allemansrätten av lagar som sätter gränser för vad som är tillåtet . Allemansrätten är inskriven i en av Sveriges fyra grundlagar (2 kap. 15 §
regeringsformen). Allemansrätten kan tolkas i domstol, men rättsfallen som rör
allemansrätten är få.
Frågor och svar om allemansrätten finns att ladda ner i pdf-form från Naturvårdsverkets webbplats här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Senast uppdaterad: