Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Föreningsafton med tema
"Den moderna föreningen"

Röda Korset i samarbete med Perstorps kommun arrangerade en föreningsafton med temat "Den moderna föreningen".

Röda Korset i samarbete med Perstorps kommun arrangerade på måndagskvällen den 4 februari en föreningsafton med temat "Den moderna föreningen".

Aftonen var den sista aktiviteten i EU-projektet SIMS och innehöll workshop på det aktuella temat med Johanna Ingvaldsson från Skåneidrotten.Vidare berättade Bo Svensson från Sparbanksstiftelsen om möjligheter att söka finansiering och kulturchef Annica Sankilampi berättade om det senaste nyheterna från verksamheten inom kultur- och fritidsförvaltningen. Dessutom berättade Felicia Högberg, projektledare för kommunens nystartade projekt kring att motverka och bryta segregation, om sitt arbete.

Ett tjugotal föreningar (totalt cirka 40 personer) deltog i föreningsaftonen.

Fakta: SIMS
SIMS är ett integrations- och arbetsmarknadsprojekt som syftar till att förbättra samverkan mellan olika samhällsaktörer och därigenom öka möjligheterna till sysselsättning och social inkludering för individer som idag av olika anledningar står utanför samhället.

Projektet delfinansieras av Leader LAG PH, Europeiska Landsbygdsfonden, Länsstyrelsen Skåne, samt medfinansieras av Perstorps Kommun. I projektet bidrar även flera ideella organisationer och lokala företag med olika typer av ideella insatser


SIMS är ett integrations- och arbetsmarknadsprojekt. Projektet delfinansieras av Leader LAG PH, Europeiska Landsbygdsfonden, Länsstyrelsen Skåne, samt medfinansieras av Perstorps Kommun.

Senast uppdaterad: