Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Trafikmiljön vid Ugglebadet förbättras

Bildcollage som visar pågående arbete med temiljön vid Ugglebadet och ugglehallen. Bland annat utökas antalet parkeringsplaster och ett utegym byggs vid spårcentralen.

Ugglebadet har fått sällskap av Ugglehallen.
Perstorps nya idrottshall kompletterar badanläggningen och motionsslingorna vilka tillsammans bildar ett idrotts- och eventområde som lockar besökare intresserade av motion och rekreation.
För att trafiksituationen ska bli säker och bra görs förändringar i utemiljön.

Arbetet pågår med att utöka antalet parkeringsplatser. Cykelställ flyttas samtidigt som antalet platser utökas. Vidare byts och förbättras belysningen i området. Stenläggning görs också för att skapa ett välkomnande intryck.

I arbetet ingår även att trafikslagen skiljs åt. Gång- och cykeltrafikanter ska få det säkrare plus att det även skapas en särskilt yta framför där bussar och bilister kan stanna till för att släppa av eller hämta besökare.

Utemiljön framför Ugglehallen ska även berikas med en mindre fotbollsplan plus att det byggs ett utegym och hinderbana intill spårcentralen.

Tack för visat tålamod under byggtiden!

Välkomna till Uggleområdet!

Senast uppdaterad: