Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Ja i nämnd till gratis bad för barn även i sommar

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att erbjuda alla barn födda mellan 2004 och 2013 och folkbokförda i Perstorps kommun, fri entré till Ugglebadet sommarsäsongen 2020. Besked om var och när badkorten kan hämtas meddelas senare.

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat ge badkort på Ugglebadet till barn i Perstorps kommun sommaren 2020.

Kultur- och fritidsnämnden anser att det är viktigt att barnen ges möjlighet till gratis bad även i år trots att de statliga bidragen som utbetalats de senaste åren inte längre delas ut. En enig nämnd beslutade på sitt senaste sammanträde att täcka kostnaden ur befintlig budget.

- Det är ytterst viktigt att vi hjälper våra unga till en meningsfull fritid under sommarlovet, speciellt under coronapandemin som leder till att allt fler planerar stanna hemma i sommar, säger Håkan Abrahamsson (M) och tillägger:

- Förutom badkorten har fritidsgården Ozvald öppet hela sommaren i sina nya lokaler. På så sätt så får ungdomarna ännu fler möjligheter till aktiviteter under sommarlovet.

Hör Håkan Abrahamsson berätta om beslutet i nämnden i spelaren nedan:

Senast uppdaterad: