Du är här:

Del av utbildningssystemet

Fyll i beskrivning av bilden

Förskolan är avsedd för barn i åldern 1-6 år, vars vårdnadshavare förvärvsarbetar, studerar, är föräldraledig eller arbetssökande.

Förskolan ska lägga grunden för den första delen av det lärande som fortsätter resten av livet. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som går där. Barnen ska få möjlighet att lära sig saker genom att leka, skapa och utforska - på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna.

Förskolan är en egen skolform och verksamheten omfattas av begreppen utbildning och undervisning. Förskolans pedagogiska verksamhet styrs av den nationella läroplanen.

I Perstorps kommun finns sju förskolor. Fem av förskolorna har två avdelningar och de andra två är större och har sex respektive sju avdelningar. På förskolan arbetar förskollärare och barnskötare i arbetslag. Barngrupperna är i åldern 1-3 år och 3-6 år.

Vilken förskola du än väljer som förälder kan du vara säker på att dina barn har det tryggt hos oss. Barnen erbjuds en god pedagogisk verksamhet och föräldrasamverkan är viktig. Det går bra att besöka förskolorna innan ni ansöker. För att vara säker på att någon har möjlighet att svara på frågor och visa er runt, är det bra att ringa förskolan och boka in ert besök.

Om du har frågor angående förskolan eller vill söka plats för dina barn ring till Lotta Nordkvist 0435-392 31    lotta.nordkvist@perstorp.se

Studiedagar 2020


Notera datum då samtliga förskolor är stängda på grund av fortbildning:

  • 7 januari
  • 15 juni
  • 24 augusti


Sammanslagning förskolor


Förskolorna har alltid semestersammanslagning under v 28-31. Då har endast Solparken öppet.

Under jul- och nyårshelgerna är det bara öppet på Bokebacken. Anmälan till sammanslagningsveckorna ska fyllas i på blankett som lämnas ut på förskolan.

Senast uppdaterad: