Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Nalle Puh

Nalle Puhs förskola

Välkommen till Nalle Puhs förskola.


Tiger och Kanin

Nalle Puhs förskola består av två avdelningar. En 1-3 avdelning och en 3-5 avdelning. Avdelningarna heter Tiger och Kanin och finns på första våningen i ett hyreshus.

Förskolan ligger även nära ett naturskönt område, Uggleskogen. Där får barnen möjlighet att utforska skog och mark.

Nalle Puhs arbetssätt
På Nalle Puh är leken oerhört viktig. Genom den fria leken utvecklas barnen både fysiskt och socialt.  De lär sig även konflikthantering och att visa hänsyn till varandra.

Vi går gärna till skogen för att genom naturupplevelser får barnen lära sig att utforska och värna om naturen. Det går hand i hand med vårt Grön Flagg arbete som vi har med i vårt dagliga tänk.

I vårt arbete med barnen ingår bland annat skapande verksamhet, sång och musik, drama, sagor och rörelse. Detta planerar vi utifrån läroplanen (Lpfö 18) som vi arbetar utifrån.

Vi vill skapa en positiv miljö där alla trivs och känner sig accepterade. För oss är det viktigt att barn, föräldrar och personal känner förtroende för varandra. Utöver den dagliga kontakten har vi regelbundna samtal med föräldrarna. Alla barn har en egen portfoliopärm, d.v.s. en pedagogisk dokumentation för att synliggöra barnets utveckling och lärande. Men vi arbetar även med det digitala verktyget Infomentor där vi dokumenterar ifrån den dagliga verksamheten. Varje barn har även en egen portfolio på sidan.

Nalle Puhs mål
Barn, föräldrar och personal känner trygghet, trivsel och glädje tillsammans.
Varje barn skall uppleva att deras åsikter och tankar är betydelsefulla oavsett ålder eller kön.
Vi strävar efter en jämställd förskola där barn och vuxna möts med ömsesidig respekt.


Adress: Bäckavägen 25 A, B

För mer information, kontakta kommunens kundtjänst: 0435 - 390 00, kommunhuset(at)perstorp.se

Senast uppdaterad: